Yön pitkän puurtajat

Kuljetusyrittäjä Jari Lehtisen työpäivä alkaa iltapäivästä, kun moni muu lähtee jo kotiin. Hänen yrityksensä Kuljetus Jari Lehtinen Ky hoitaa erikoispitkien ja leveiden kuormien kuljetuksia, joiden kanssa ei voi pyöriä normaalin liikenteen seassa.

Jari on autoilija kolmannessa polvessa. Toimittuaan kuljettajana isänsä yrityksessä 17 vuoden ajan, hän päätti perustaa oman kuljetusalan yrityksen Loimaalle. Astuminen isänsä jalanjäljissä kuljetusalan toimijaksi oli hänelle luontevaa.

– Autot ovat kiinnostaneet minua ihan pikkunassikasta lähtien, enkä osannut ajatellakaan muuta vaihtoehtoa. Teimme isäni kanssa yhteistyötä vielä pitkän aikaa, hän kertoo.

Vuosien varrella on tullut tehtyä monenlaista muutakin, kuten tienhoitoa, maanrakennustöitä ja lopulta konekuljetusten myötä kuvioon tulivat mukaan erikoiskuljetukset.

– Metalliteollisuuden asiakkaat alkoivat kysellä heille kustomoituja kuljetuksia ja halusimme vastata haasteeseen. Muutenkin ajatus tuntui kiehtovalta; arvelimme, ettei näissä hommissa käy ainakaan aika pitkäksi, hän naurahtaa.

Jari on kuljettanut aikoinaan muun muassa pitkiä kuljetinsiltoja. Kerran kuormana oli huikeat 51.5 metriä pitkä ja 3 metriä leveä kappale. Reitti kulki Loimaalta Kemijärvelle. Tänä päivänä sen kokoisen kuorman kuljettaminen olisi vieläkin haasteellisempaa, sillä Suomessa tilanne on vain hankaloitunut vuosi vuodelta, mitä tulee isojen kappaleiden kuljetukseen.

– Uusia siltoja rakennetaan uhraamatta ajatustakaan sille, pitääkö sen ylitse saada kuljetettua joskus jotakin isompaakin. Näin saadaan aikaiseksi hyvinkin haasteellisia lenkkejä, hän sanoo.

Jari toteaa, että kaikelle löytyy kuitenkin maksaja, kun jotakin tarvitaan. Kuljetus Jari Lehtinen Ky ei hoida juurikaan painavia kuljetuksia, vaan on erikoistunut sen sijaan kuljettamaan ulkomitoiltaan isoja kuormia.

– Kuljettamamme koneet ovat painaneet noin 50–60 tonnia. Ja nykyäänhän näitä ei nimitetä enää edes erikoiskuljetuksiksi, vaan ainoastaan leveiksi, pitkiksi tai korkeiksi kuljetuksiksi. Siinäkin mielessä maailma on muuttunut, hän puntaroi.

Suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet yhtiön toimintaan siten, että kaikkea kalustoa ei ole hankittu omaksi, vaan lisäresurssien saamiseksi hyödynnetään yhteistyökumppaneita. Jari näkee tässä paljon hyötyä kaikille, sillä kuljetusalalla on paljon yrityksiä ja tarpeet erilaisille kuljetuksille vaihtelevat.

– Asiakkaiden tarpeisiin pitää pystyä vastaamaan ja samalla pitää olla riittävä kapasiteetti palvella joskus hyvinkin kiireisellä aikataululla, hän valottaa.

Yhtiön kotipaikka Loimaa on suhteellisen pieni kaupunki, mutta sijaitsee kätevästi Turun, Tampereen, Porin, Rauman ja Helsingin solmukohdassa. Työ on hyvin projektiluonteista. Jarin ohella yritys työllistää kaksi muuta ammattikuljettajaa. Liikenteenohjaajina käytetään pitkäaikaisia ja tuttuja yhteistyökumppaneita.

Tärkeä suunnitelma B

Hiljaiset keskiyön tunnit ovat vaikeaa kuormaa kuljetettaessa otollisin aika liikkua. Kuljetukset hoidetaankin pääasiassa öisin.

– Jos lähden viemään aamuksi isoa kuljetusta, työpäivä alkaa siinä neljän maissa iltapäivällä. Ensin menen lastaamaan kuorman, ja sen kanssa päästään liikkeelle iltayhdeksältä, Jari kertoo.

Reitin kuljetusluvat haetaan ELY-keskukselta. Sinne voi esittää toivomuksia, ja he voivat myös antaa reitin, josta pitäisi päästä kuorman kanssa läpi. Kyseessä voi Jarin mukaan olla monesti ihan toimivakin reitti, muttei välttämättä kaikille kuormille sopiva. ELY-keskuksella ei myöskään ole välttämättä tiedossa riittävän tarkkaa mittaa silloista. Liikenteenohjaaja saattaa käydä siksi mittaamassa sillan tai pari etukäteen jo edellisviikolla.
Yhdestä asiasta Jari ei tingi: suunnitelma B pitää olla aina olemassa.

– Vaikka reitti olisi tarkistettu vielä edellisiltana, aina voi tapahtua jotakin yllättävää: lämpöputki on voinut hajota, tai muuta vastaavaa. Silloin on tiedettävä, mikä on seuraava vaihtoehto, hän painottaa.

Ennen lähtöä pidetään palaveri, jossa käydään yhdessä liikenteenohjaajien kanssa läpi reittiä ja katsotaan miten kuljetus tulee etenemään. Esimerkiksi asfalttityömailla tehdään kesäisin töitä öisin, mikä tuottaa omat haasteensa. Siltatyömaat löytyvät onneksi netistä. Mutta näiden ohella voi olla paljon muitakin muuttuvia tekijöitä.

– Palaverissa pyritään varmistamaan, että reitti olisi toimiva ja loppupäässä olisi vielä vaihtoehtoja siltä varalta, että tulisi jokin yllätys vastaan, hän kertoo.

Pääkaupunkiseudun työmaiden reiteistä käydään etukäteen katsomassa joka kolmas tai joka neljäs. Yleensä vastaanottajan päästä osataan myös varoitella, jos on jotakin erityistä tiedossa ja silloin käydään varmistamassa miltä reitti näyttää kuorman kuljetuksen kannalta.

– Välillä joudumme laittamaan johonkin kohtaan pysäköintikieltoa kadun toiseen laitaan lippusiimojen kera, jotta reitti olisi varmasti vapaa. Niissä ei ole koskaan ollut mitään pysäköitynä, hän toteaa.

Yhteistyöllä se sujuu

Jos reitin löytäminen on haasteellista, voidaan puntaroida myös lastaustapaa, kuten sitä, asennetaanko kuorma ylemmäksi, vai koetetaanko saada sitä jollakin konstilla vieläkin matalammaksi.

– Asiakkaat ovat ymmärtäneet, että jos kuljetuskorkeutta voidaan pudottaa 20 cm  ja välttyä näin kiertämästä vaikkapa viittä siltaa, se myös kannattaa tehdä jos suinkin mahdollista, Jari toteaa.
Erikoiskuljetuksissa on siten kyse yhteistyöstä. Ja silloin kun se toimii saumattomasti valmistajan, kuljetusyrityksen ja vastaanottajan välillä, kuljetus onnistuu optimaalisesti.

– Sama koskee liikenteenohjausta. Käytän ulkopuolisia liikenteenohjaajia, mutta mitä tutumpi henkilö siellä on ratissa, sen helpommin päästään eteenpäin, hän toteaa.

Toisinaan eteen tulee kuitenkin kuljetuksia, jotka pitää saada nopeasti hoidettua pois alta. Silloin joutuu turvautumaan vähemmän tuttuunkin saattajaan. Hyvällä yhteisymmärryksellä nekin haasteet on silti aina selätetty.
Jos kuorman leveys on yli 3.5 metriä mutta alle 4 metriä, yksi varoitusauto riittää. Jos leveyttä on yli kuusi metriä, varoitusautoja vaaditaan eteen kaksi sekä yksi vielä taakse. Yli seitsemän metrin levyisen kuorman kohdalla poliisi harkitsee osallistumista kuljetukseen. Mikäli poliisi ei osallistu, korvataan yksi poliisiauto vielä yhdellä lisävaroitusautolla. Tämä johtuu siitä, että vastaantulijat pitää saada ohjattua tien syrjään riittävän ajoissa. Liikenteenohjaajina toimivat henkilöt ovat pitkän käytännönkokemuksen omaavia ammattilaisia, jotka osaavat työnsä.

Tänä päivänä puhutaan paljon robottiautoista, mutta Jari uskoo, että kuljettajia tarvitaan jatkossakin. Suomen lain mukaan myös miehittämättömän ajoneuvon olisi kuitenkin mahdollista liikkua liikenteen seassa. Liikenteenohjaajat ovat joskus ihmetelleet Jarille, miten sellainen ajoneuvo, jossa ei ole lainkaan kuljettajaa, pysäytetään ja ohjataan sivuun.

– Siihen olen vastannut, että odottakaa vain sitä aikaa, kun minulta tulee pelkkä auto sinne lastaukseen, Jari lausahtaa hymyssä suin.

Reilu aikaraami jättää pelivaraa

Puolen yön tienoilla kuorman kanssa ollaan jo pääkaupunkiseudulla, liikenne alkaa rauhoittua ja on helpompi kiertää hankalia kohtia ilman että aiheutetaan suurempaa häiriötä toisille tienkäyttäjille.

– Erikoiskuljetukseen on varattava aina reilusti aikaa useammastakin syystä. Jos liikkeelle lähdetään vasta aamuyöstä, ei toisessa päässä ole enää pelivaraa, jos sattuukin jotakin yllättävää. Toisekseen liikenne alkaa aamusella ruuhkautua nopeaan tahtiin, ja epätavallisen kokoisen kuorman kanssa liikkuminen käy hankalaksi, Jari huomauttaa.

Kun perille on vihdoin päästy, loppuyön tunnit voi nukkua. Kuorman purkaminen tehdään aamusella seitsemän kahdeksan aikoihin. Vaikka vuosien varrella on vastaan tullut monenlaista, ei yksikään kuorma ole jäänyt matkan varrelle. Hankalimpia tilanteita ovat Jarin mukaan olleet ne, kun 50 metriä ennen työmaata huomataan, että siellä on jokin henkilöauto parkissa tukkimassa reitin, eikä auton kuljettajasta ole tietoakaan. Tarvittaessa tuollaisessa tilanteessa ei auta kuin kutsua hinausauto paikalle, jotta kuorma saadaan perille ja purettua työmaalla ajallaan.
Yleensä tällaiset väärin pysäköidyt autot ovat olleet henkilöautoja. Kuorma-autot ovat harvemmin haittana.

– Kyse voi olla huoltoyhtiön tai siivousfirman autosta. Kuitenkin sillä, että autoon olisi merkitty kuljettajan puhelinnumero, voitaisiin välttyä isolta harmilta.

Täydennysrakentamisen tuottamat haasteet

Kasvukeskuksissa rakennetaan paljon uutta vanhan asutuksen keskelle. Jari on ajanut 2000-luvun alusta lähtien Helsingin seudun kerrostalotyömaille muun muassa mittavia ilmastointikonehuoneita. Helsingin ja sen ympäryskuntien alueet tulevat hänen mukaansa koko ajan haastavammaksi erityismittaisten kuljetusten kannalta.

Kokonaisia asuinalueita nousee paikkoihin, jonne pääseminen ison kuorman kanssa on yhä vaikeampaa. Bulevardimaiset kadut, joiden keskellä kulkee puistokaistale, eivät jätä paljoakaan pelivaraa ja niiden ajoväylät ovat sivuista ahtaita. Siltoja rakennetaan koko ajan lisää, samoin uusia raitiovaunulinjoja. Jälkimmäisten kohdalla johdot hankaloittavat korkeiden kuormien kuljetuksia.

– Asiakkaat alkavatkin pohtia, että jos kokonaisena kuljettaminen ei onnistu, pitää kuljetus hoitaa osissa. Tämä on haaste, johon olisi tietenkin hyvä kiinnittää huomiota jo kuljetettavan tuotteen suunnittelu- ja valmistusvaiheessa, hän summaa.

Kuljetus käy haasteelliseksi siinä vaiheessa, kun kuormalla on korkeutta tai leveyttä yli seitsemän metriä. Jossakin kohtaa reittiä vastaan voi tulla niin kapea kohta, josta ei enää mahdu.  Mittaviakin kokonaisuuksia viedään kuitenkin perille asti. Muualle maahan kuljetettaessa huomaa, että Suomessa infra rapistuu kovaa vauhtia, tiet ja sillat ovat huonossa kunnossa raskaita kuljetuksia ajatellen. Tämä lisää kuljetuskustannuksia eikä ole kovin ympäristöystävällistä, sillä polttoaineen kulutus kasvaa huonoilla teillä ajettaessa.

– Olen kiinnittänyt huomiota miten erilaisia liikenneympyrät eri puolilla maata saattavat olla. Toisessa kohden ympyrä voi olla täysin toimiva, ja toisessa paikassa hyvinkin hankala ajettava isolla ajoneuvolla. Olisi hyvä, että niissä seurattaisiin jonkinlaisia standardeja, hän toteaa.

Tekevälle sattuu, mutta työ tekijäänsä neuvoo

Leveiden ja korkeiden kuljetusten parissa työskennellessä jokainen työvuoro on erilainen. Toisaalta työajat eivät ole mukavimmasta päästä, sillä kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti öisin. Moni kuljettaja on tottunut ajamaan tiettyä reittiä, jossa on omat, tutut taukopaikkansa. Erikoiskuljetusreitillä ei ole mitään sellaisia avoinna, eikä ison kuorman kanssa muutenkaan ajeta minnekään sivuun. Tämä voi olla monelle kuljettajalle omanlaisensa haaste.
Työ vaatii myös vahvaa osaamista ja rautaista ammattitaitoa. Jari painottaa kuitenkin, että erikoiskuljetuksen taidot karttuvat käytännön kokemuksen myötä eikä niitä voi oikein opiskella koulun penkillä.

– Järkevintä on ottaa uudempi kuljettaja toiseen autoon mukaan seuraamaan, miten homma toimii. Konkareiden työtä katsellessa on helpompi omaksua näihin kuljetuksiin liittyvät ongelmanratkaisumallit ja saada käsitys siitä miten työ sujuu, hän toteaa.

Sillä onko kuorma 50 cm vai metrin korkeudella maasta on monessa kohden iso merkitys. Osa kuormista joudutaan lastaamaan esimerkiksi 120 cm korkealle, jotta päästään määrätystä sillasta läpi. Nämä ovat mielenkiintoisia haasteita, jotka oppii ottamaan huomioon viimeistään käytännön kautta.

Jari muistelee, kuinka eräs kokemattomampi kuljettaja oli kerran viemässä erikoisleveää kuormaa Tampereelta Loimaalle saattoautojen kanssa. Jari oli katsonut etukäteen hänelle useamman reittivaihtoehdon. Tavaraa lastattaessa kuljettaja ei kuitenkaan muistanut ottaa huomioon erikoisleveyttä ja sen vaikutusta ajoon, etenkin käännöksissä. Kuorma oli liian eteen lastattu, eikä ajoneuvolla päässytkään kääntymään lainkaan vasemmalle.

– Kuljettaja soitti ja kysyi, pitääkö hänen ajaa ajoneuvo takaisin halliin ja siirrättää kuorma oikeaan kohtaan. Sanoin että odotapas hetki ja neuvoin hänelle reitin, jossa hänen ei tarvinnut kääntyä lainkaan vasemmalle, vaan ainoastaan oikealle, Jari naurahtaa.

Kuorma saatiin nätisti perille ja jälkeenpäin kuljettaja kiitti ja totesi vain, ettei sellainen vaihtoehto ollut tullut hänelle edes mieleen.

Kun kaikki ei mene putkeen

Työssä kuin työssä toimiva kalusto on kaiken a ja o. Ilman sitä on vaikeata tehdä tulosta. Leveissä ja korkeissa kuljetuksissa tämän merkitys vain korostuu. Kaluston on oltava Jarin mielestä varmatoimista ja mieluiten vielä simppeliä tekniikkaa, joka ei vähästä ryppyile.

– Mitä enemmän autossa on erilaisia hienouksia, sen haavoittuvampi se monesti on. Uusimmissa kuorma-autoissa suurimpia ongelmia aiheuttavat E6-ajoneuvojen urealaitteet, hän sanoo.

Etenkin pidemmällä keikalla haverit voivat olla hankalia, sillä ison kuorman kanssa ei pääse huoltoon. Eräässä ajoneuvossa ilmeni kerran vika jo alkumatkasta. Turun päässä autokorjaamolta sanottiin, että korjaukseen menisi kaksi päivää.

– Vastasin kuljettajalle, ettei onnistu, sillä auton on oltava Helsingissä jo puoliltapäivin, Jari kertoo.

Matka jatkui sieltä Lappeenrannan toiselle puolelle, jossa ongelmaa ryhdyttiin sitten selvittämään.

– Kun urea-autoon tulee vika, on kahdeksan tuntia aikaa hoitaa auto kuntoon. Sen jälkeen auton teho putoaa automaattisesti 40 prosenttia. Seuraavan kahdeksan tunnin jälkeen auto ei kulje kuin 30 km/h, hän huomauttaa.

Oli talvi, ulkona 30 astetta pakkasta ja autossa häiriötila päällä. Hyvät neuvot olivat siis tarpeen.

– Selvitin asiaa, ja ajatin auton Lappeenrannassa korjaamon pihalle, vaikka oli jo ilta, eikä ketään enää paikalla, hän toteaa.

Aamulla korjaamon avattua ovensa auto otettiin sisään halliin, ja puolen tunnin kuluttua se lähti jo liikkeelle.

– Niin yksinkertaista se oli. Heillä oli tarvittava osaaminen ja osat, ja homma tuli kuntoon, Jari Lehtinen muistelee tyytyväisenä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Kooste kuljetusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kerran viikossa

Tulevat tapahtumat

2 syyskuun, 2021-
4 syyskuun, 2021
19 marraskuun, 2021-
21 marraskuun, 2021

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.