Ammattikuljettaja

2020_AKU_banneri_468x100_120dpi

car-on-road-between-trees-3563923

Turvallisuudesta tinkiminen ei saa tuoda kilpailuetua kuljetuksissa

Metsäteollisuus ja puunhankintaorganisaatiot korostavat, että maantiekuljetusten turvallisuusperiaatteista ei voida tinkiä missään olosuhteissa. Kuormaamista, kuormansidontaa, massoja sekä työ-, ajo- ja lepoaikoja koskevia säädöksiä sekä ohjeita tulee noudattaa kaikissa kuljetusvaiheissa ja toimituskohteissa.

Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola korosti kuljetusten turvallisuuden ja vastuullisuuden merkitystä toimialalle tänään järjestetyssä Skal ry:n Reilu kuljetus 2020 -seminaarissa.

– Metsäteollisuus haluaa olla osaltaan vaikuttamassa siihen, että lain asettamien vaatimusten rikkominen – yksi harmaan talouden ilmenemismuoto – ei tuo kilpailuetua rehellisesti toimiviin kuljetusyrittäjiin nähden, Nietola sanoo.

Alalla on Suomessa yli 150 tuotantolaitosta ja maamme teillä kulkee päivittäin tuhansia raakapuuta ja metsäteollisuuden tuotteita kuljettavia rekkoja. Toimialan investoinnit eri puolilla Suomea lisäävät kuljetusmääriä.

Maantiekuljetuksia koskeva sääntely on uudistunut merkittävästi 2010-luvulla. Esimerkiksi raskaan kaluston mittoihin ja massoihin, ajoneuvon kuormaamiseen ja kuormansidontaan sekä ajo- ja lepoaikoihin on tullut paljon uudistuksia. Säädökset luovat puitteet entistä tehokkaammille, turvallisemmille ja ympäristöystävällisemmille kuljetuksille. Esimerkiksi aiempaa raskaampien ajoneuvojen salliminen vähentää ajoneuvojen määrää liikenteessä ja tuo hyötyä ilmastolle pienentämällä kuljetusten tonnikohtaista polttoaineen kulutusta.

Kuljetuspalvelun tilaajat ovat olleet aktiivisesti mukana turvallisuuden edistämisessä ja laatineet koulutusmateriaalia säädöksistä ja hyvistä käytännöistä. Ajantasaiset lainsäädännöstä johdetut vaatimukset sekä muut raakapuun maantiekuljetuksia koskevat ohjeistukset on koottu muun muassa Metsätehon autokuljetusoppaaseen. Koulutus ja tiedottaminen ovat myös jatkossa keskeisiä turvallisuustoimien painopisteitä. Näiden toimien riittävyyttä ja suuntaamista arvioidaan esimerkiksi turvallisuushavaintoja seuraamalla.

Positiivisen kehityksen turvaamiseksi kuljetuksen tilaajat seuraavat säädösten ja ohjeistuksen noudattamista ja puuttuvat havaitsemiinsa poikkeamiin. Lainvastaisia toimituksia ei vastaanoteta ja toistuvat laiminlyönnit johtavat yrityskohtaisiin ajokieltoihin.

Metsäteollisuuden ja kuljetuspalvelun tuottajien yhteinen etu on, että turvallisuuden eteen tehdään aktiivista seuranta- ja valvontatyötä. Vastuullinen toimintatapa on pohja kuljetusten toimintaympäristön kehittämiselle yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Lisätietoja:

Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, p.040 194 4776, outi.nietola@forestindustries.fi

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:
Mika Mäkinen, viestintäjohtaja, 050 555 3425

Internet: www.metsateollisuus.fi
Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinby feather

logo

banneri NordLog Oy

BANNERI

Raskaanosat.fi banneri 140x250

ammattikuljettaja banneri

Ammattikuljettaja banner HD-Parts

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com