Taksialan uudet lakimuutokset ja ympäristökysymykset

Taksialalla on turbulenssia riittänyt. Liikennepalvelulakia koskevat korjaukset oli tuskin saatu nuijittua pöytään, kun seuraavaksi edessä on jo uudet haasteet. Niiden takana on 2.8. voimaan astunut laki puhtaista ajoneuvoista.

Suomessa astui voimaan syyskuun alusta joukko liikennepalvelulakia koskevia muutoksia. Taksiliitto ehti kampanjoida voimakkaasti liikennepalvelulain korjaamisen puolesta. Korjaussarjaa pidetäänkin liitossa tärkeänä askeleena oikeaan suuntaan, etenkin kuluttajan luottamuksen palauttamiseksi, mutta myös harmaan talouden kitkemiseksi ja alan pelisääntöjen selkeyttämiseksi.

Lakimuutokset porrastettiin siten, että osa niistä sai lainvoimansa jo 1.5.2021. Kevään muutokset koskivat muun muassa taksivalaisinta, koulutusvaatimusta sekä yrittäjäkoetta.

– Käytännön kannalta olennaisimmat muutokset astuivat voimaan nyt syksyllä, 1.9.2021. Niiden kärki on hinnoittelussa ja taksamittarissa, laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Välimäki kertoo.

Porrastuksella haluttiin turvata kaikille taksitoimijoille riittävästi aikaa tehdä lakimuutosten edellyttämät muutokset kalustoonsa.

Lisäturvaa kuluttajalle

Jokaisesta taksimatkasta tulee nyt tallentaa yrittäjän ja ajoneuvon sekä ajon suorittaneen kuljettajan yksilöintitiedot, samoin kuin matkan ajankohta, pituus, ajallinen kesto sekä matkan hinta ja maksutapatiedot. Uuden lain mukaan nämä tulee kerätä sähköisesti ja reaaliaikaisesti.

– Taksiautoilija voi jatkossakin sopia kuluttaja-asiakkaan kanssa kiinteän hinnan. Mikäli tällaisesta ei ole kuitenkaan etukäteen sovittu, on matkan hinnan perustuttava matkaan ja aikaan, Välimäki toteaa.

Tietojen keräämiseksi ja todentamiseksi on käytettävä taksamittaria tai muuta vastaavaa laitetta. Jos taksimatkaa ei ole ennalta tilattu tai matka alkaa taksiasemalta, niin kuluttajalle tulee antaa ennen matkan alkamista myös tieto esimerkkimatkan hinnasta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi hinnastotarran avulla. Taksi voi myös periä erillisen lähtömaksun sekä muita lisämaksuja, kunhan ne ovat etukäteen matkustajan tiedossa. Matkaan ja aikaan perustu-
vien matkojen taksoitus voi vaihdella myös eri vuorokauden aikojen ja viikonpäivien mukaan.

Esimerkkimatkan hinta ilmoitetaan arvonlisäveroineen ja sen pituus on 10 km, ja kesto 15 minuuttia. Lähtömaksua käytettäessä sen tulee sisältyä esimerkkimatkan hintaan. Mikäli hinnasto sisältää erilaisia hinnanmääräytymisperusteita ja matkan hintaan vaikuttaa hinnaston mukaan esimerkiksi vuorokauden aika tai viikonpäivä, niin esimerkkimatkan hintana tulee hinnastossa esittää kalleimman määräytymisperusteen mukainen hinta.

Valvonta tehostuu – vai tehostuuko?

Harva laki on heti syntyessään valmis, ja Välimäki uskoo, että käytännöntasolla löytyy vielä varmasti parannettavaa. Taksiliiton jäsenyritysten parissa lakimuutos on silti hyvin tervetullut.

– Olennaista uudessa lakimuutoksessa on kuitenkin aina sen valvonta.  Parhaatkin uudistukset jäävät tehottomiksi, mikäli lakia ei noudateta. Ja juuri tällä on vaikutusta myös kuluttajaportaan luottamukseen, Välimäki painottaa.

Valvontaviranomaisen rooli korostuu tässä kohden selkeästi. Taksiliitossa pidetäänkin todella tärkeänä, että valvontaa tehostettaisiin, laajennettaisiin ja se olisi nimenomaan näkyvää.

– Etenkin kasvukeskuksiin on tullut hyvin paljon uusia toimijoita, ja painetta valvontaan voi siellä olla myös enemmän. Pienillä paikkakunnilla omavalvonta toimii ehkä eri tavalla, hän arvioi.

Yleisessä keskustelussa on viime aikoina korostunut poliisien resurssien rajallisuus. Yhteiskunnallisesti onkin tärkeä arvokysymys, mihin panostuksia suunnataan.

– Itse näen asian niin, että valvontaviranomaisilla on tässä iso vastuu, Välimäki toteaa ja huomauttaa että myös liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön on kirjattu, että lain astuessa voimaan valvontaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Taksiyrittäjä ilmastotavoitteiden ristiaallokossa

Liikenne aiheuttaa 20 prosenttia Suomen päästöistä. Fossiilittoman liikenteen tiekartan kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Laki puhtaista ajoneuvoista astui maassamme voimaan 2.8.2021. Taksiliitossa aikataulua pidetään kireänä. Uusi laki asettaa kuntien, kuntaliittojen ja Kelan hankintayksiköille selkeät vaatimukset siitä, että tietty määrä hankintayksikköjen hankkimista kuljetuksista tulee olla vähäpäästöisiä.

– Etenkin hankintayksiköille se tulee aiheuttamaan paljon työtä, Välimäki toteaa.

Lakia on sovellettava kaikissa 2.8.2021 jälkeen julkaistavissa hankintailmoituksissa. Ne hankinnat, jotka oli ehditty laittaa vireille jo ennen tätä, jäävät vielä sen ulkopuolelle. Prosentuaalinen tavoite vaihtelee alueittain. Kuntien kohdalla vähäpäästöisten hankintojen prosentuaalinen osuus tulee olemaan jopa 50 prosenttia, ja esimerkiksi Kelan kohdalla 38,5 prosenttia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tietty prosenttiosuus edellyttää täyssähköauton käyttämistä vuoden 2025 jälkeen. Siihen asti vähäpäästöiseksi luetaan myös lataushybridien käyttö.  Taksiliiton esityksestä lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle on kuitenkin jätetty M1-luokan esteettömät ajoneuvot. Tämä siksi, ettei niitä ole käytännössä juuri saatavilla vähäpäästöisinä malleina.

Taksiliitto painottaa, että taksiliikenteen tulee olla tasaveroinen muun ammattiliikenteen kanssa. Lisäksi on muistettava, että taksipalvelut ovat jo itsessään ympäristöystävällinen vaihtoehto turvatessaan ihmisten liikkumista ilman tarvetta yksityisautoiluun. Isoimpana kantona kaskessa on taksiyrittäjän kannalta sähköautojen toimintasäteen riittävyys; miten realistista on siirtyä sähköautoon. Toinen tärkeä kysymys on juuri pikalatausasemien määrä sekä saavutettavuus. Ne ovat ratkaisevia tekijöitä, jotta sähköautoon investointia on mahdollista tosiasiallisesti edes harkita ammattiliikenteessä.

Latauspisteitä on maassamme edelleen hyvin harvassa. Pikalatausinfrastruktuuri on toistaiseksi painottunut voimakkaasti suurimpiin kaupunkeihin ja etenkin Etelä-Suomeen, eivätkä sähköautot myöskään sovi lyhyen kantamansa vuoksi pitkien välimatkojen takia kaikille maantieteellisille alueille. Latausasemien rakentaminen taksiasemille edistäisi ajoneuvojen sähköistymistä, mutta kattavan latausverkoston saavuttaminen edellyttää ehdottomasti julkisia investointeja.

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi Taksiliitto on esittänyt myös romutuspalkkiota sekä vähäpäästöisten taksiajoneuvojen hankintatukea, joka mahdollistaisi investoinnin uuden tyyppiseen kalustoon.
Päästövähennykset on tärkeätä toteuttaa ilman liikenteen verojen nousua – kustannusten nousu vain heikentäisi taksiyritysten investointihalua ja -kykyä.

– Taksiautoilija voi jatkossakin sopia kuluttaja-asiakkaan kanssa kiinteän hinnan. Mikäli tällaisesta ei ole kuitenkaan etukäteen sovittu, on matkan hinnan perustuttava matkaan ja aikaan, laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Välimäki kertoo.

Liikennepalvelulain korjaussarjan muutokset 1.9.2021

Ajoneuvossa on oltava mittauslaitelain mukainen taksamittari taikka muu laite tai järjestelmä, joka luotettavasti kerää jokaisesta taksimatkasta sähköisessä muodossa seuraavat tiedot:
1) yrittäjän yksilöintitiedot
2) ajoneuvon yksilöintitiedot
3) ajon suorittaneen kuljettajan yksilöintitiedot
4) matkan ajankohta, pituus ja ajallinen kesto
5) matkan hinta- ja maksutapatiedot.
Tietoja tulee säilyttää kolmannen osapuolen hallinnoimassa tietokannassa siten, ettei niiden sisältöä voida muuttaa ja niitä voidaan tarvittaessa tarkastella. Taksamittari sekä muu laite tai järjestelmä.

Liikennepalveluhankintojen ympäristövaatimukset 2.8.2021 alkaen

Uuden lainsäädännön vaatimukset. Lakia ei sovelleta hankintoihin, joista on julkaistu hankintailmoitus ennen lainsäädännön voimaantuloa.
◆ Jopa 50 % kuntien hankkimista kuljetuksista tulee olla vähäpäästöisiä.
◆ Prosenttiosuus riippuu maakunnasta ja kaupungista.
◆ Kelan hankkimista kuljetuksista osuus on 38,5 %.
◆ Vähäpäästöinen ajoneuvo: Co2-päästöt ovat enintään 50 g/km vuoden 2025 loppuun asti ja 0 g/km
vuodesta 2026 alkaen.
◆ Käytännössä tarkoittaa täyssähköautoja ja vuoden 2025 loppuun asti myös lataushybridejä.
◆ Taksiliiton vaikuttamistyön ansiosta vaatimus ei koske M1-luokan esteettömiä takseja.

Lähde: Taksiliitto

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Kooste kuljetusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kerran viikossa

Tulevat tapahtumat

2 syyskuun, 2021-
4 syyskuun, 2021
19 marraskuun, 2021-
21 marraskuun, 2021

c

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.