Ruokaa kotiovelle ja marketin hyllylle

Päivittäistavarakuljetusten parissa työskentelevän ammattikuljettajan työ on itsenäistä. Kilon Osuus-Auton jakeluverkosto sijaitsee ruuhka-Suomessa ja niinpä toimitukset hoidetaan suurelta osin yöaikaan.

Kuljettajien perustaman ja omistaman kuljetusliikkeen historia juontaa vuoteen 1987, jolloin SOK teki päätöksen ulkoistaa kuljetuksensa Uudenmaan läänin alueella. Työpaikkansa turvatakseen kuljettajat päättivät pistää pystyyn osuuskunnan ja ottaa SOK:n ajot haltuunsa. Mallia kutsuttaisiin tätä nykyä out sourcingiksi.

Vaikka kuljetusalalla on tapahtunut monenlaisia muutoksia sitten noiden päivien, Kilon Osuus-Auton toiminnassa on tänä päivänä yllättävän paljon tuttuja elementtejä. Valtaosa liikevaihdosta tulee edelleen S-ryhmästä ja siitä samasta myymäläjakelusta, josta yhtiön toiminta sai alkunsa 30 vuotta sitten. Voimakkainta kehitys onkin ollut ehkä Inexin puolella tapahtuvassa varastologistiikassa. Katkeamaton kylmäketju varmistaa, että kuluttajat saavat päivittäistavaransa tuoreina ja ajallaan.

– Uutena konseptina mukaan on tullut myös vuonna 2012 aloitettu ruuan verkkokauppa, joka on kasvanut tasaisesti, toimitusjohtaja Ari Savisalo toteaa.

Tärkeä kylmäketju

Kuorma-autokuljettajan työpäivä alkaa illalla klo 18 aikoihin. Moni S-market avaa ovensa jo aamuseitsemältä, mutta yhä enemmän on myös niitä myymälöitä, jotka ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa. Keskustojen kivijalkamyymälät sijaitsevat kuitenkin asutuksen keskellä ja niihin toimitettava tavara on vietävä perille alkuillasta, ennen hiljaisuutta.

– Kaikkiaan 8–10 tunnin työpäivään mahtuu 2–10 myymälätoimitusta riippuen siitä missä päin liikutaan ja millaisia kuormia sille päivälle on osunut, Savisalo valottaa.

Lastattava kuorma muodostuu määrämuotoisista yksiköistä, kuormalavoista tai rullakoista, ja ajo tapahtuu lämpösäädellyllä kalustolla. Päivittäistavaran toimittaminen onnistuneesti perille edellyttää vahvaa ammattitaitoa ja elintarvikehygienian osaamista. Tuoretuotteiden, kuten lihan ja maitovalmisteiden laatu heikkenee nopeasti hyvinkin lyhyessä ajassa, jos lämpötila on liian korkea. Jo tunnin säilytys ohjelämpötilaa 5 °C korkeammassa lämpötilassa, lyhentää kauppakelpoisuutta 2–3 päivää. Kuluttajan on vaikea havaita pakatussa tuotteessa tapahtuvia muutoksia ja tästä syystä laatuongelmat tulevatkin esiin vasta tuotetta nautittaessa.

Lämpötilan hallinnan kannalta vaativimpia tuotteita ovat tuoreet hedelmät ja vihannekset.   Tuotteelle haitallinen lämpö-
tila lyhentää aikaa, jolloin tuote on vielä käyttökelpoinen. Käyttökelpoisuudesta käytetään termiä kauppakestävyys ja sen pituus. Tuoreet hedelmät ja vihannekset jaetaan karkeasti ottaen kolmeen ryhmään sen mukaan, mikä lämpötila on niille haitallinen. Tämän vuoksi ei voida yleisesti puhua tuoreiden hedelmien ja vihannesten kuljetuslämpötilasta, vaan on tiedettävä, mihin ryhmään kuljetettavat tuotteet kuuluvat. Erityisen haastavaa lämpötilan hallinta voi olla sellaisissa kuormissa, joissa on useita erilaisia tuotteita. Sekakuormien muodostaminen onkin oma lukunsa.

Pakasteissa lämpötilan muutokset ovat aina haitallisia. Pahimmillaan tuotteiden rakenne muuttuu sellaiseksi, ettei se enää sovellu käyttötarkoitukseensa. Tuotepakkaukset on myös suunniteltu olettaen, että lämpötila pysyy vakaana. Haitalliset lämpötilamuutokset heikentävät myös pakkausta ja tyypillisin niiden aiheuttama vaurio on ns. lumen kertyminen pakkaukseen.

Yöaikaan päivittäistavaraa toimittava ammattikuljettaja onkin paljon vartijana. Myymälöihin mennään yleensä niiden ollessa suljettuina, eikä paikan päällä ole ketään keltä kysyä. Käytännössä se tarkoittaa, että myymälän päässä on huomioitava se, minne kukin tuote on sijoitettava ja mitkä tuotteet tulee laittaa kylmävaraston puolelle. Päivittäistavarakaupan keskiössä on katkeamaton palvelu.

– Perusedellytyksenä sen tuottamiselle on puolestaan ajanmukainen ja toimiva kalusto. Laitteiden on oltava kunnossa, Ari Savisalo painottaa.

Ruuan verkkokauppa

Ensimmäisten koronauutisten rantauduttua Suomeen keväällä 2020 kukaan ei osannut ennustaa sitä, mitä vielä olisi edessä. Myöhemmin havaittiin, että päivittäistavarakauppa suoriutui kriisistä parhaiten.

– Ruuan kuljettaminen on jätehuollon tavoin hyvin tasaista ja suhdanteista riippumatonta liiketoimintaa. Sitä ei voi myöskään ulkoistaa Kiinaan, Savisalo huomauttaa sarkastisesti.

S-ketju lanseerasi Alepan Kauppakassina tunnetun palvelunsa vuonna 2012, ja kasvu alkoi jo kauan ennen koronakriisiä. Tätä nykyä konsepti tunnetaan S-ryhmän verkkokauppana, jossa toimitaan neljän eri brändin, Alepan, S-marketin, Prisman ja Herkun alla. Näistä kolme ensimmäistä kuuluvat Kilon Osuus-Auton toiminnan piiriin.
Konseptin merkitys on Savisalon mukaan korostunut voimakkaasti viimeisten 1,5 vuoden aikana ja verkkokauppa on vain kasvattanut osuuttaan. Kuljettajan kannalta työ on varsin toisenlaista yöaikaiseen kuorma-autokuljetukseen verrattuna.

– Käytännössä myymälästä haetaan laatikoihin valmiiksi pakatut tavarat, jotka toimitetaan asiakkaan kotiovelle, tai kannetaan tarvittaessa jopa keittiöön asti, leveän hymyn kera, hän kuvailee.

Konseptissa ollaan lähempänä kuluttajaa kuin esimerkiksi kaupan kassalla ja koko palvelu kulminoituu juuri tuohon kuluttajan ja kuljettajan kohtaamiseen. Verkkokaupan kysyntä räjähti koronavuoden aikana, mihin vaikutti useita eri tekijöitä, yhtenä suurimmista ehkä kuitenkin liikkumisrajoitukset. Kilon Osuus-Auto rekrytoi lisää väkeä vastatakseen kasvaneeseen tarpeeseen.

– Maaliskuussa 2020 kukaan ei ollut valmistautunut tällaiseen verkkokaupan kasvuun. Vaikka olemme S-ryhmään verrattuna pieni toimija, pysyimme kuitenkin hyvin mukana, hän huomauttaa.


Verkkokaupan kasvu ei ole osoittanut mitään laantumisen merkkejä, joskaan kasvukulma ei ole yhtä jyrkkä kuin vuoden 2020 aikana.

Elintarvikkeiden toimintoketjussa eri toimijoiden yhteisenä tavoitteena on tuotteiden toimittaminen kuluttajille turvallisesti ja laadukkaasti. Tämä varmistetaan oikeilla käsittely- ja kuljetusolosuhteilla.

Henkilöstöresurssit

Päiväsaikaan tehtävät verkkokaupan kuljetukset hoidetaan pakettiautoilla. Kaikkiaan ajossa on päivittäin noin 60 pakettiautoa.

– Se on paljolti liikenteen seassa pyörimistä. Brändin alla liikkuva auto on lisäksi omanlaisensa mainos, ja korostammekin kuljettajillemme aina sitä, että he ajaisivat liikenteen seassa maltillisesti, hän toteaa hymyillen.

Digitaalitekniikka helpottaa kuljettajan arkea. Onpa kyseessä sitten kuorma- tai pakettiauto, sitä käytetään vähintään työtuntien kirjaamiseen. Rullakoiden ja laatikoiden siirtelyn ja lastauksen lomassa älylaite on myös isona apuna.
Pakettiauto- ja kuorma-autopuolella toimenkuvat ovat verraten erilaiset. Verkkokauppatoimituksissa kahta samankaltaista päivää ei ole, ja tilanteet vaihtuvat koko ajan. Kuorma-autokuljetuksissa reitit ovat vakioidumpia.

– Toki pystymme vaihtelemaan reittejä myös sen mukaan, kuin kuljettaja toivoo. Tämä on kuitenkin jossakin määrin luonnekysymys, Savisalo toteaa.

Vaikka työtä tehdään yöaikaan yksin, on työssä myös sosiaalinen puolensa: erilaiset watsap-ryhmät ja keskustelualustat mahdollistavat yhteydenpidon kollegoihin. Työn ei tarvitse siten olla yksinäistä puurtamista, sillä kuorma-autoa ajavilla on monta yhteistä nimittäjää. Tavallista onkin, että linjat avataan heti työhöntultaessa, ja ryhmäpuhelu voi olla käynnissä koko työvuoron ajan.

Huomio ergonomiaan ja työhyvinvointiin

Kuljettajat työskentelevät kulkuneuvon ohjaamon lisäksi hyvin vaihtelevissa työympäristöissä. Jakelukuljettajan työstä
suurin osa tehdään terminaalissa ja eri asiakkaiden tiloissa. Monesti asiakkaan intressinä on pakata yksiköt mahdollisimman täyteen. Suurimpana haasteena on tuolloin kuljettajan kannalta kuorman paino. Oikean työergonomian huomioiminen jää yleensä kuljettajan itsensä varaan.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilastojen mukaan suurin osa kuljetusalan tapaturmista liittyy työskentelyyn ohjaamon ulkopuolella vaihtelevissa työympäristöissä ja esimerkiksi nousemis-, laskeutumis-, nosto-, siirto-, purkaus- ja lastaussuoritteissa. Tyypillisimpiä tapaturmien aiheuttamia vammoja ovat esineiden käsittelystä ja taakan käsivoimin siirtämisestä sekä henkilön putoamisesta, kaatumisesta tai liukastumisesta johtuneet nyrjähdykset, venähdykset, tärähdykset ja luunmurtumat.

– Työturvallisuuden merkitys korostuu ja asiaa joutuukin pitämään esillä jatkuvasti. Tärkeätä olisi, että yksittäisen kuljettajankin ääni tulee kuulluksi. Toisaalta hyvä keskusteluyhteys asiakkaan kanssa on tässä isoksi avuksi, Ari Savisalo huomauttaa.

Henkilöstön toiminnan rungon muodostavat kokeneemmat konkarit, jotka perehdyttävät uusia tulokkaita työhön. Tällä hetkellä Kilon Osuus-Auto työllistää yhteensä 100 henkilöä. Kuljetusalalla on jo pitkään podettu työvoimapulaa, ja uuden työvoiman saaminen on konkreettinen haaste myös Kilon Osuus-Autolle.

– Tiedämme hyvin, ettei tarjoamamme työtehtävä ole suinkaan sieltä helpoimmasta päästä, jos on kuorma-autonkuljettajan ammattitaidon hankkinut. Toisaalta, tässä työssä on omat hyvät puolensa. Kuten mahdollisuus yötyöhön, eikä vähiten sen korkeamman ansiotason vuoksi, hän toteaa.

Kilon Osuus-Auto pyrkii tarjoamaan ammattikuljettajilla myös mielekkään urapolun. Esimerkiksi pakettiauton kuljettajaksi tulleelle voi työnsä hyvin hoitaneena tarjoutua mahdollisuus jatkaa eteenpäin oppisopimuksella kuorma-autopuolelle, ja hankkia jopa E-kortti.

– Kyvykkäille löytyy aina mahdollisuuksia jatkaa eteenpäin ja olemme valmiit myös kouluttamaan halukkaita. E-kortin kuljettajista on moni päässyt vuoroesimiehiksi ja työnjohtotehtäviin, Ari Savisalo summaa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Kooste kuljetusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kerran viikossa

Tulevat tapahtumat

2 syyskuun, 2021-
4 syyskuun, 2021
19 marraskuun, 2021-
21 marraskuun, 2021

kyrömek

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.