Pohjoismaiden kuljetusyrittäjät toivovat pohjoismaista liikenneministerineuvostoa

Nordic Logistics Associationin eli Pohjoismaisen logistiikkayhdistyksen (NLA) hallitus antoi julkilausuman, jossa esittää pohjoismaisen liikenneministerineuvoston perustamista. Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL ry on mukana NLA:ssa, joka edustaa yhteensä 15 000 kuljetus- ja logistiikkayritystä. NLA perustelee esitystään merkittävien yhteisten kysymysten, kuten rajat ylittävän moduuliliikenteen ja vihreän siirtymän yhteispohjoismaisten ratkaisujen tehostamisella sekä etenkin EU-säädösten yhteisellä käsittelyllä. Pohjoismaiden neuvosto on parhaillaan koolla Oslossa

Pohjoismaiden neuvosto järjestää 75. istuntonsa Oslossa 30. lokakuuta ja 2. marraskuuta välisenä aikana. Istunto järjestetään vuosittain Pohjoismaiden neuvoston kulloisessakin puheenjohtajamaassa. Ensi vuonna puheenjohtajana toimii Ruotsi. Neuvoston istunnon aikana sen 87 jäsentä käsittelevät uusia ehdotuksia ja raportteja pohjoismaiden pääministereiltä ja muilta ministereiltä koskien eri maiden hallitusten etenemistä neuvoston antamien suositusten kanssa.

Pohjoismaiden neuvoston jäsenmaiden hallitukset ovat Pohjoismaiden ministerineuvostossa sopineet visiosta, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä Pohjoismaiden tulisi olla “maailman kestävin ja integroitunein alue”.

Valitettavasti tämä kunnianhimoinen tavoite ei sisällä yhteistyötä kuljetuksen ja infrastruktuurin osalta − ainakaan toistaiseksi, toteaa NLAn hallituksen jäsen, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Pohjoismaiden neuvosto on useiden vuosien ajan ollut voimakkaasti sitoutunut kuljetuksiin ja rajaliikenteen esteiden purkamiseen. NLA:n mukaan neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnassa käsittelemistä tapauksista noin 40 prosenttia liittyy kuljetukseen ja digitalisaatioon. Siksi Pohjoismaiden neuvosto esitti jo vuonna 2018 pohjoismaisen liikenneministerineuvoston perustamista toimivan yhteistyön saavuttamiseksi. Epävirallisessa kokouksessa marraskuussa 2022 Pohjoismaiden liikenneministerit sopivat keskittyvänsä yhteistyöhön infrainvestointien, liikenteen vihreän siirtymän ja puolustukseen liittyvän infrastruktuurin suhteen. Ministerit eivät kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen liikenneministereiden neuvoston perustamisesta yhteistyön jatkamiseksi.

Nordic Logistics Association toivoo, että meneillään olevassa neuvoston istunnossa ilmaistaan selkeä tahtotila pohjoismaisen liikenneministerineuvoston perustamiseksi.

Ajoneuvojen mitat ja massat rajaliikenteessä sekä vihreä siirtymä yhteispohjoismaisella agendalla

Yksi yhteisistä teemoista liittyy erityisesti ajoneuvomittoihin ja -massoihin – esimerkiksi ns. moduuliyhdistelmiin. Pohjoismaat ovat varsin samankaltaisia kalustokysymyksissä sekä erikoiskuljetuksissa. Vahva yhteinen pohjoismainen näkemys näistä teemoista on kuitenkin muodostamatta. Lisäksi esimerkiksi kuljetuslupien hallinnointi sekä valvonta maiden kesken jättävät toivomisen varaa. Sen vuoksi kuljetusyrittäjät eivät voi tehdä tehokasta yhteistyötä rajojen yli.

Tämä koskee myös vihreää siirtymää: Ellei Pohjoismaissa ole yhteisiä strategisia tavoitteita muutokselle, on tuloksena sekava joukko erilaisia poliittisia toimia, jotka voivat luoda enemmän esteitä kuin harmoniaa maissa. Yhteistyö maiden rajojen yli voi auttaa Pohjoismaita kehittämään yhteisiä normeja ja strategioita maantiekuljetusten alalla. Tämä voi auttaa käsittelemään yhteisiä haasteita, kuten liikenneturvallisuutta, päästövähennyksiä ja ruuhkia sekä tehostaa yhteistyötä erityisesti EU-säädösten tasolla, joissa usein puuttuu pohjoinen näkökulma ministerineuvostossa.

NLA:n mielestä pohjoismainen liikenneministereiden neuvosto voi edistää myös yhteistä tutkimusta ja innovaatiota liikennealalla. Tämä voi johtaa uusien teknologioiden ja käytäntöjen kehittämiseen, jotka parantavat maantiekuljetusten tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Neuvoston konkreettiset edut riippuvat luonnollisesti siitä, miten pohjoinen liikenneministerineuvosto organisoituu ja miten tehokkaaksi maiden välinen yhteistyö sen myötä muodostuu. NLA on valmis tarjoamaan näkemyksiä ja ratkaisuja.

NLA:n taustalla 15 000 pohjoismaisen kuljetus- ja logistiikkayrityksen tavoitteet

Kuljetusala on vuosikymmenten ajan harjoittanut voimakasta ja tiivistä rajat ylittävää pohjoismaista yhteistyötä. Yhteistyötä tehtiin aluksi Nordic Lastbil Unionin (NLU) kautta, joka toimi yhteistyöelimenä Pohjoismaiden tavarankuljetuksessa Pohjoismaiden neuvoston perustamisesta vuonna 1952 lähtien. Sen pohjalle perustettiin vuonna 2012 Nordic Logistics Association (NLA) varmistamaan, että pohjoismaisten kuljetusyrittäjien yhteiset edut ja elinkeinopoliittiset tavoitteet otetaan huomioon tiiviissä vuoropuhelussa EU-instituutioiden ja maantiekuljetusten sidosryhmien kanssa Brysselissä. NLA:lla on takanaan yhteensä 15 000 pohjoismaista kuljetus- ja logistiikkayritystä.

Pohjoinen yksimielisyys on ollut merkittävä tekijä EU: n tieliikennepakettien ja muiden yrityksille keskeisten tavoitteiden toteuttamisessa, SKALin Kujala sanoo.

Maantieliikenne on globaali toimiala, jossa on paljon rajanylityksiä. NLA katsoo, että hallitusten välinen yhteistyö kuljetuksen ja infrastruktuurin alalla voi myös edistää yhtenäisemmän pohjoismaisen alueen luomista, jossa maantieliikenne toimii saumattomasti maiden rajojen yli. Kuljetus- ja infrastruktuurialalla on paljon asioita, joita voidaan käsitellä yhdessä.

NLA:n kannanoton ovat allekirjoittaneet: 

Pohjoismaisen logistiikkayhdistyksen (NLA) hallitus: Erik Østergaard, toimitusjohtaja DTL – Tanskan kuljetusyrittäjät (puheenjohtaja), Jan-Terje Mentzoni, toimitusjohtaja NLF (toiminnanjohtaja), Rickard Gegö, VD Ruotsin kuljetusyritykset, Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, Suomi.

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.