Ammattikuljettaja

2020_AKU_banneri_468x100_120dpi

a0d67611b72ae8d2_featured

Oulun uudet kaasutankkausasemat mahdollistavat kaasun käytön etelästä pohjoiseen – myös paikallisen biokaasun liikennekäyttö laajenee

Oulun uudet kaasutankkausasemat palvelevat autoilijoita osoitteissa Tyrnäväntie 4 ja Terminaalitie 1. Tyrnäväntien asemalla Limingantullissa on mahdollista tankata paineistettua maa- ja biokaasua, joka soveltuu polttoaineeksi kevyelle kalustolle, kuten henkilö-, jakelu- ja jäteautoihin sekä busseihin. Terminaalitien kaasutankkausasema Äimärautiossa puolestaan tarjoaa raskaan liikenteen ajoneuvoille nesteytettyä maa- ja biokaasua (LNG/LBG).

Gasumin kaasutankkausasemaverkoston täydentyminen edistää kiertotaloutta ja tukee kansallisia päästövähennystavoitteita edesauttamalla pohjoismaisen liikenteen siirtymistä puhtaampiin polttoaineratkaisuihin.

”Kaasun mahdollisuudet raskaan liikenteen nopeaan päästöjen vähentämiseen on tunnistettu laajasti useissa maissa. Oulun tankkausasema on osa Gasumin raskaan liikenteen pohjoismaista verkostoa, ja näemme merkittävän potentiaalin lisätä biokaasun tuotantoa Oulun alueella. Uudet kaasutankkausasemat toteuttavat kiertotaloutta parhaimmillaan lisäten uusiutuvan biokaasun kysyntää Oulussa eri ajoneuvosegmenteissä”, arvioi Gasumin liikenneliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä.

”Uskomme vahvasti kestävään kehitykseen, minkä vuoksi olemme jo investoineet vähäpäästöiseen LNG-kalustoon. Kaasuinfrastruktuurin parantuminen Oulun seudulla varmasti houkuttelee entistä useampia toimijoita siirtymään ympäristöystävällisen kaasun käyttöön energian lähteenä sekä mahdollistaa logistiikan tilaajille uusien ratkaisuiden käytön”, toteaa logistiikkayhtiö Vähälä Yhtiöiden toimitusjohtaja Ville Vähälä.

Paikallisen jätteen hyödyntäminen liikennekäytössä moninkertaistuu

Oulun uudet tankkausasemat tarjoavat autoilijoille paikallisesti tuotettua biokaasua, jota valmistetaan biojätteestä, jätevesilietteistä ja teollisuuden orgaanisista sivuvirroista. Biokaasun liikennekäytöllä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä päästöjä jopa 85 prosenttia perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Myös kaupunkiliikenteen lähipäästöt, kuten typen oksidit ja hiukkaspäästöt pienenevät biokaasun käytön myötä.

Nykyisin Gasumin Oulun biokaasulaitoksen tuottama volyymi vastaa noin 3 000 henkilöauton vuotuista energian kulutusta. Oulun Ruskossa on jo muutaman vuoden ajan toiminut Kiertokaaren omistama biokaasun tankkausasema, jonka kaasuntoimittajana Gasum on toiminut. Gasumin lisäksi myös muut toimijat ovat rakentamassa alueelle kaasutankkausasemia. Uusien tankkausasemien myötä Oulun biokaasulaitoksella tuotettu kaasu saadaan kokonaisuudessaan toimitettua liikennekäyttöön alueen eri toimijoille.

”Gasumin uudet tankkausasemat tulevat vahvistamaan kaasun käytön edellytyksiä Oulun alueella sekä kuluttajien että raskaan liikenteen näkökulmasta. Toivon sekä omasta että kaupungin puolesta kaasun käytön lisääntymistä liikenteessä, sillä näin edistämme merkittävästi sekä kustannustehokkaasti ihmisten ja ympäristön edellytyksiä puhtaampaan tulevaisuuteen”, Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Martti Korhonen sanoo.

Tyrnäväntien kaasutankkausasema sijaitsee Pörhön Autoliikkeen piha-alueella. Pörhön Autoliikkeen kauppaneuvos Matti Pörhö näkee ympäristöystävällisen biokaasun soveltuvan erinomaisesti pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomeen, jossa sähköautojen latausverkosto ei vielä ole riittävän kattava.

”Merkittävänä pohjoisen Suomen autoilun toimijana olemme päättäneet tarttua härkää sarvista ja toteuttaa Oulun toimiyksikön yhteyteen kaasutankkausaseman yhteistyössä Gasumin kanssa. Olemme iloisia, että ympäristöystävällisesti ajattelevat kaasuautoilijat saavat pian tankkauspalvelua keskeiseltä paikalta Oulussa. Kaasuautoille on kysyntää”, Pörhö toteaa.

Uusien asemien avautumista juhlitaan Tyrnäväntien tankkausasemalla Limingantullissa 13.–16. kesäkuuta. Avajaisten aikana bio- ja maakaasua saa tankata asemalla euron kilohintaan, jolloin kaasutankkauksen vertailulitrahinnaksi muodostuu vain 0,641 €/litra.
Lisätietoja:

Jani Arala, Senior Sales Manager, myynti, raskas liikenne, Gasum
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Heidi Kuoppala, Business Manager, myynti, henkilöautoliikenne, Gasum
Puhelin: +358 50 440 9793, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinby feather

banneri NordLog Oy

Konehuolto T.Pöyhtäri_ banneri140x250

logo

Akkupojat_Ammattikuljettaja_140x250pxArtboard 1

Ammattikuljettaja banner HD-Parts

Raskaanosat.fi banneri 140x250

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com