Kuljetusalan koulutukset auttavat yrityksiä vastaamaan lainsäädännön uusiin vaatimuksiin

Kuljetusala on maassamme merkittävä työllistäjä. Alalle tarvitaan jatkuvasti osaavia tekijöitä ja töitä on hyvin tarjolla.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry tarjoaa kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutuksia sekä ADR-koulutusta. Lisäksi se järjestää liikenneyrittäjäkoulutusta ja kouluttaa myös erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi.

Koulutus on osa jäsenyrityksille tarjottavaa palvelua

Esimerkiksi erikoiskuljetusten määrä on noussut merkittävästi tuulivoimaloiden rakentamisen sekä tehdasvalmisteisten muuttovalmiiden talopakettien määrän kasvaessa. Koulutus on luonteva ja tärkeä osa SKAL:n toimintaa ja sen avulla yhdistys palvelee jäsenyrityksiään.

– Asiantuntijaorganisaationa haluamme tarjota osaamisemme alan käyttöön, SKAL ry:n edunvalvonnasta vastaava Ari Herrala toteaa.

Koulutuksen tehtävänä on auttaa jäsenistöä omalta osaltaan ylläpitämään omaa asiantuntemustaan lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksissa. Se haastaa myös SKAL:n kouluttajia kehittämään jatkuvasti omaa osaamistaan.

Osa koulutuksista hoidetaan SKAL:in omien asiantuntijoiden toimesta, osa taas ostopalveluina tai jäsenverkoston asiantuntijoiden toimesta. Esimerkiksi ammattipätevyyskoulutukset toteutetaan SKAL ry:n omien asiantuntijoiden ja kouluttajaverkoston yhteistyönä.

– Meidän roolinamme on tuolloin järjestää tilaisuus ja puitteet ja verkoston kautta hankimme alan asiantuntijoita paikalle kouluttamaan. Tämä hoidetaan SKAL:n toimiston tai alueiden toimihenkilöiden toimesta.

Aihepiiri on laaja aina ammattipätevyyden ajo- ja lepoaika-koulutuksesta taloudelliseen ajamiseen sekä kuorman varmistukseen asti.

– Jotta koulutus hyödyttäisi aidosti, on sen oltava korkealuokkaista ja asiakaslähtöisesti suunniteltua, hän tähdentää.

Koulutuksia valmisteltaessa pyritäänkin huomiomaan koulutettavien tarpeet. Kurssiohjelmaa suunniteltaessa on tärkeää selvittää, mitä erityistoiveita ja aihepainotuksia asiakasyrityksillä on koulutuksen suhteen. Joka koulutuksen jälkeen kerätään myös asiakaspalautetta koulutustoiminnan kehittämiseksi.

ADR-koulutukset

SKAL ry:n järjestämiin koulutuksiin voi ilmoittautua nettisivujen ilmoittautumislomakkeen kautta. Lisäksi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry järjestää koulutuksia yrityskohtaisesti räätälöiden.

– Osalla yrityksistä voi olla jatkuvaa tarvetta koulutukselle. Tällöin he voivat solmia pidempiaikaisen sopimuksen kanssamme koulutuksen järjestämisestä. He valitsevat koulutettavat henkilöt sitten yrityksen sisältä ja meidän tehtävänämme on suunnitella heille tarpeita vastaava koulutustilaisuus.

ADR-koulutusten avulla huolehditaan viranomaismääräysten täyttämisestä. Sen saralta SKAL ry järjestää sekä perus- että täydennyskoulutuksia. Kouluttajina näissä toimivat pääasiassa SKAL ry:n omat asiantuntijat.

Määrätyillä ohjelmasisällöillä ADR-koulutus on tietyiltä osin hyväksyttävissä osaksi jatkokoulutusohjelmaa. Koulutus järjestetään hyvinkin tarkoin viranomaismääräysten sisällön mukaiseksi. Traficom muutti pari vuotta sitten ADR-koulutuksen toteutusta koskevia määräyksiä. SKAL kritisoi aikoinaan tätä muutosta.

– Traficom halusi kiristää määräyksiä, vaikkei kansainvälisellä tasolla ollut tullut mitään muutoksia. Tämä vain kiristi kuljetusalan yritysten taloutta tilanteessa, jossa muutenkin kannattavuus on ollut lujilla.

Liikenneyrittäjäkoulutus

Nelisen vuotta sitten voimaan astunut uusi liikennepalvelulaki aiheutti muutoksia myös raskaan liikenteen puolelle. Siinä missä ennen liikenneyrittäjäkoulutus oli pakollinen ja vasta sen jälkeen saattoi osallistua kokeeseen, nyt koe on pakollinen ja koulutus vapaaehtoinen.

– Käytännössä koulutussisältö on kuitenkin sen verran laaja, että lähdimme tarjoamaan sitä jäsenyrityksillemme. Korona-aikana koulutusten järjestäminen hiipui ymmärrettävistä syistä, mutta nyt on onneksi alettu palautua takaisin samalle tasolle, missä oltiin ennen koronavuosia, Herrala toteaa.

Kurssipäivien aikana käydään läpi kokeessa vastaan tulevia sekä muita yrittäjälle tärkeitä asioita. Näitä ovat muun muassa talousasiat ja kuljettajaa velvoittava lainsäädäntö. Kuljetusalan yritystähän koskee iso määrä säädöksiä.

– Lainsäädäntö on tarpeen harmaan talouden suitsimiseksi, mutta sen selkeyttäminen olisi tärkeää. Esimerkiksi kuorman varmistamiseen liittyvä säädöstö muuttui hiljattain, ja sen sisällön ja merkityksen suhteen on jäsenistön ja muiden eri tahojen parissa ollut suurta epäselvyyttä. Tämän vain korostaa koulutuksen tärkeyttä, hän huomauttaa.

Ari Herrala ihmettelee sitä, että tätä nykyä käytäntönä liikennealan säädöksissä on siirrytty Traficomin määräysten piiriin, jolloin hyvin tärkeänä pidettävä lausuntokierros voi jäädä heikoille. Asetustaso on jäänyt vähemmälle, ja sen sijaan on siirrytty lain tasolle tai Traficomin määräyksiin.

– Koulutusta järjestävän on tärkeätä kiinnittää näihin asioihin huomiota.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan koulutus

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan koulutus on tarkoitettu liikenteenohjaajille eli erikoiskuljetuksen edessä tai perässä ajavan auton kuljettajille. Siitä säädetään lähinnä omassa kansallisessa lainsäädännössämme. Koulutuksen avulla on tarkoitus varmistaa, että tällaisella kuljettajalla on vaadittava asiantuntemus tehtävän hoitamiseen, jotta liikenteen ohjaaminen ja varoittaminen toimivat oikealla tavalla.

– Tätä koulutusta tarjoamme jäsenyrityksen kokeneen ja osaavan kouluttajan kautta. Pyrimme olemaan käytännönläheisiä ja näin varmistamaan että koulutettavat saavat näin asiantuntevan ja kattavan opetuksen tehtävään, Herrala toteaa.

Talven tultua Herrala on huolissaan erityisesti tieverkoston kunnosta. Myös polttoainekustannusten nousu kurittaa alaa kovalla kädellä.

– Olemme puhuneet vahvasti ammattidieselin käyttöön ottamisen puolesta ja nyt sitä tarvittaisiin, etenkin kun muistetaan, että jakeluvelvoite on vielä nousemassa reilun vuoden päästä.

Herralan mukaan Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä pitäisi saada pidettyä huolta.

– On muistettava, että hyväkuntoinen tiestö on todellinen päästövähennysteko. Pidän merkittävänä epäkohtana näiden laiminlyömistä, hän summaa.

ERILLINEN JUTTU, KUVA REKRYKOULUTUS:

SKAL ja CAP Pro Academyn yhteinen rekrytointikoulutus

Monessa kuljetusalan yrityksessä on iso tarve uusille osaajille. Tähän haasteeseen vastatakseen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on lanseerannut yhdessä CAP Pro Academyn kanssa SKAL RekryKoulutuksen.

Koulutus on joustava tapa saada ammattitaitoisia henkilöitä yritykseen ympäri Suomen. Se on oiva ratkaisu akuutista osaajapulasta kärsivälle kuljetusyritykselle. Jos yrityksellä on tarvetta vain yhdelle kuljettajalle, koulutuksissa voidaan yhdistää eri yritysten tarpeita.
RekryKoulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaajia suoraan uuteen ammattiin kuljetusyrityksiin, joilla on haasteita löytää osaavaa ja sopivaa työvoimaa. Mikä parasta, tämä on mahdollista vieläpä nopealla aikataululla.

RekryKoulutuksen hinta

RekryKoulutuksen rahoituksesta vastaa pääosin Työ- ja elinkeinohallinto. Työnantajan osuudeksi jää 30 prosenttia hankintasopimuksessa määritetystä kokonaishinnasta.
CAP Pro Academy voi ostaa koulutuksen aikana kyseisiltä yrityksiltä koulutukseen liittyviä palveluita. Opiskelija maksaa vain omaan käyttöönsä jäävän viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvat maksut. Koulutus on muilta osin opiskelijalle maksutonta.

RekryKoulutuksen pituus

Koulutus kestää noin 4–7 kuukautta riippuen siitä, mitä ajokorttiluokkia ja ammattipätevyyksiä koulutuksen aikana suoritetaan. RekryKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

Koulutuksen loppuosaan sisältyy oppilaan lähtötilanteen mukaan määräytyvä 40–60 päivää kestävä työssäoppimisjakso kuljetusyrityksessä. Työssäoppimisjakson aikana koulutettava tutustuu yrityksen työympäristöön ja usein kykenee itsenäiseen työskentelyyn ennen koulutuksen päättymistä.

Vaatimukset koulutettaville

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla työtön tai työttömyysuhanalainen, toisin sanoen lomautettu, osa-aikatyössä, määräaikainen työsuhde päättymässä tai opiskelija, jonka opinnot ovat päättymässä. Ikää on oltava vähintään 21 vuotta. Koulutus sisältää 140 tuntia perustason ammattipätevyyskoulutusta. Lisäksi tarvitaan vähintään B-luokan ajo-oikeus. Koulutus kattaa työssä tarvittavat ajoluvat. Muut kriteerit sovitaan yhdessä yrityksen kanssa.

Vaatimukset yritykselle

Mikäli tarve on kuusi kuljettajaa tai enemmän, yritykselle voidaan toteuttaa oma RekryKoulutus. RekryKoulutus voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa, minimi ryhmäkoon ollessa kuusi koulutettavaa.

Lähde: Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.