Kuljetus Leistilällä puhalletaan yhteen hiileen

Kuljetusalalla kustannustehokkuus, ketteryys ja kyky vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ovat tänä päivänä yhä keskeisemmässä roolissa. Kuljetus Leistilä Oy lanseerasi jo 2000-luvun alussa konseptin, jossa yhteiskuljetuksia myytiin kilpaileville asiakkaille.

SKAL valitsi nakkilalaisen Olavi ja Marja Jokelan perheyrityksen Vuoden 2019 kuljetusyritykseksi juuri tämän erinomaisen verkostoitumiskyvyn vuoksi. Yritys osasi kyseenalaistaa totuttuja malleja toimien näin omalla sarallaan edelläkävijänä.

– Yrittäjäparin positiivisen asenteen ja vuosien uurastuksen tuloksena on syntynyt upea verkosto, joka luo osapuolilleen menestystä, SKAL:n Vuoden yrittäjä -kilpailulautakunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö Harri Pursiainen luonnehtii.

Tänä päivänä päätoiminnot keskittyvät kappaletavarajakeluun ja niitä tukeviin runkokuljetuksiin. Kuljetettavat tuotteet koostuvat pienistä postipaketeista ja elintarvikkeista aina kappaletavaranosturilla käsiteltäviin LVI- ja rakennusmateriaaleihin. Kuljetusten logistinen suunnittelu on noussut peruskuljetuspalvelun rinnalle merkittäväksi osaksi toimintaa.

Eteenpäin lamasta huolimatta
Yhtiö aloitti toimintansa leipomotuotteiden kuljetuksella vuonna 1990 ja jakelua hoidettiin ensi alkuun yhden auton voimin. Päätoimisesti maatalousyrittäjänä tuolloin toiminut Olavi Jokela sai yrityksensä liiketoiminnan luotsattua lamavuosien läpi elintarvikekuljetusten avulla. Kuusi vuotta myöhemmin saatiin uuden asiakkuuden myötä liikenteeseen toinenkin ajoneuvo. Samoihin aikoihin palkattiin ensimmäiset ulkopuoliset työntekijät.

– Siitä lähtien olemme pikkuhiljaa laajentaneet toimintaamme tasaisesti ja hallitusti, toimitusjohtaja Olavi Jokela kertoo.

Tätä nykyä kalustoon kuuluu 18 ajoneuvoa, joista puolet on täysperävaunuyhdistelmiä. Henkilöstöä on 35 henkeä. Kasvu on tarkoituksella haluttu pitää maltillisena. Asiakaskunta on vakiintunut, ja muodostuu pitkäaikaisista kumppanuuksista. Avainsanana on kuunnella asiakasta ja yhdessä tehden kehittää toimintaa eteenpäin.

– Halu palvella asiakasta ja avoin kiinnostus näiden tarpeita kohtaan on ollut aina toimintamme lähtökohtana, jotta yhteistyö toimii puolin ja toisin.

Kustannustehokkuus ja ympäristön huomioiminen
Elettiin 2000-luvun alkua, kun yhtiö ehdotti rakennusalan verkostoonsa kuuluville asiakkailleen uutta ratkaisua, kuljetuksia yhteisissä suuntakuormissa. Ajatus tämän tyyppisestä yhteistyöstä, ja vieläpä mahdollisten kilpailijoiden kesken, oli tuolloin uusi ja vieras.

Asiakkaat lämpenivät kuitenkin idealle huomatessaan sen tuomat edut: kustannustehokkuuden ja joustavamman palvelun.
Yhteiskuljetusten rakentaminen on edellyttänyt Kuljetus Leistilältä pitkäjänteistä otetta. Parantuneen täyttö- ja käyttöasteen ohella konsepti säästää myös ympäristöä.

– Lähdimme tuolloin rakentamaan verkostoa ja se on toiminut hyvin tähän päivään asti, Olavi Jokela summaa.

Sittemmin jo vakiintuneet yhteiskuljetukset tehostavat tänä päivänä logistiikkaa ja pienentävät hiilijalanjälkeä. Oikean kokoinen asiakasverkosto ja luotettavat yhteistyökumppanit auttavat tasaamaan kysynnän vaihteluja ja takaavat kuhunkin kuljetustehtävään sopivimman ratkaisun. Liikekumppaneista 90 prosenttia on isoja monikansallisia tai pk-yrityksiä.
Noista päivistä on moni asia muuttunut. Mukaan ovat tulleet digitaalisuus ja asiakkaiden omat järjestelmät, joihin kuljetukset kuitataan. Tämän päivän kuljetusala elää ajan hermolla, ja tilanteet vaihtuvat päivittäin moneen kertaan.

– Yksi on kuitenkin selvää: mikään digitaalisuus ei yksinään toimi, vaan aina tarvitaan ihmistä, jonka kanssa asioida, ja juuri tässä on vahvuutemme, Jokela huomauttaa.

Pitkäaikaisia tekijöitä oppisopimuskoulutuksella
Asiakaspohjan kasvun myötä Kuljetus Leistilä perusti oman terminaalipalveluyrityksen Leistilä Works Oy:n hoitamaan kuljetuksiin liittyvää lajittelua. Henkilöstöä alkoi karttua enemmän ja niin puoliso Marja Jokela ryhtyi huolehtimaan henkilöstöasioista ja koulutuksesta.

Nuorista Kuljetus Leistilällä halutaan pitää hyvää huolta. Moni kuljettaja on tullut yhtiöön oman oppisopimusohjelman kautta. Osa kuljettajista on puolestaan hankkinut ammattipätevyytensä varusmiespalveluksessa ollessaan.

Työvoiman vaihtuvuus on Marja Jokelan mukaan yhtiössä tänä päivänä normitasoa. Osa jää pidemmäksi aikaa ja sitten on niitä, jotka ovat elämässään välivaiheessa ja tutkailevat, mikä olisi heidän oikea, omin alansa. Muutamat taas lähtevät kouluttautumaan eteenpäin.

Kuljetus Leistilällä ei ole ollut ongelmia löytää työntekijöitä:

– Olemme olleet varsin avoimia rekrytoimaan sellaisiakin kuljettajia, joiden kokemus on vielä alalla vähäisempi. Panostamalla kunnolliseen perehdytykseen ja tekemällä pitkäjänteistä työtä muun muassa työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen keinoin olemme löytäneet riveihimme hyviä kuljettajia, Marja Jokela kuvailee.

Yhtiössä nähdään työntekijät keskeisenä voimavarana ja olennaisena osana kilpailukykyä, mikä näkyy muun muassa siinä, että yhdessä henkilöstön kanssa on rakennettu koulutus- ja perehdytysohjelma, jonka piiriin uusi työntekijä pääsee heti työsuhteen alkaessa.

Olavi ja Marja Jokela ovat vuosien varrella tehneet merkittävää yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ohjaten sekä nuoria että aikuisopiskelijoita joko oppisopimuskoulutuksen tai työssä oppimisen kautta työelämään tai jatkokoulutukseen. Yrityksen teettämissä kyselyissä on selvinnyt, että työaikainen hyvinvointi onkin hyvällä tasolla, mikä heijastuu yrityksen kaikkeen toimintaan.

Suomi on osa globaalia taloutta
Kuljetusalan isoimpina haasteina Jokelat näkevät samat asiat, kuin monella muullakin alalla: yleisen tilanteen tuoman epävarmuuden ja sen vaikuttamat vaihtelut. Yritys kuin yritys kamppailee samojen haasteiden edessä. Maailmantalouden vaikutuksen tulevat Suomeen viiveellä, mutta vääjäämättä.

Tänä päivänä tehdään päätöksiä nopeaan tahtiin, pitkän tähtäimen suunnitelmia ei enää ole. Vuosikymmeniä kestävät projektit ovat harvinaisia. Tämä haastaa kuljetusalan yritykset. Täytyy uskaltaa tehdä ratkaisuja, ottaa riskejäkin, ja sitten elää niiden kanssa.

Nopeat muutokset heijastuvat kokonaisten kuljetusketjujen toimintaan. Yhtenä esimerkkinä on mittojen vapautuminen, jonka vuoksi asiakkaatkaan eivät välttämättä vielä tiedä, millainen kalusto olisi heille se sopivin.

– Mutta tässäkin jälleen korostuu tuo yhteistyön merkitys. On yhdessä asiakkaiden kanssa pohdittava, mitä asiakas tulevaisuudessa tarvitsee. Ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että meillä on valmius vastata siihen parhaalla mahdollisella tavalla, hän kertoo.

Vahvuutena tänä päivänä on muiden kuljetusliikkeiden kanssa tehtävä yhteistyö:

– Se toimii ainakin meillä päin hyvin ja sen kautta on pystytty selättämään monia haasteita, Olavi Jokela toteaa.

Yhtiö panostaa laatuun, vastuullisuuteen ja turvallisuuteen. Ennakoivan ajon ja polttoainetaloudellisen ajon koulutusta tarjotaan kuljettajille räätälöitynä. Ympäristöasiat on siis huomioitu monella tavoin. Liikenteen verotus ja siihen tehdyt muutokset saavatkin Olavi Jokelan mietteliääksi.

– Jos ympäristöä ja kansallista kilpailukykyä yhtään ajatellaan, pitäisi varmistaa, että kaikki voisivat kilpailla samalta lähtöviivalta. Ulkolaisilla toimijoilla kulurakenne on polttoaineverotuksesta ja valvonnan puutteesta johtuen vääristynyt, hän huomauttaa.

Myös ympäristövaikutusten suhteen asiassa mentiin Jokelan mielestä selkeästi takapakkia.

– Nyt pitäisi pikemminkin laskea uusiutuvien ja biopolttoaineiden verotusta, jotta niiden käyttö kasvaisi suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin, hän teroittaa.

Kuljetus Leistilässä katsotaan haasteista huolimatta tulevaisuuteen valoisasti, sillä uutta polvea edustava Ville Jokela on jo vahvasti mukana yhtiön toiminnassa, samoin veljeksistä nuorempi, Jaakko, joka valmistui autoalalle, tyttären Annemarin tehdessä uraa toisaalla.

– Emme ole koskaan tyytyneet jäämään vanhoille urille, vaan olemme aina olleet avoimia uudelle. Ja se on linjanamme myös tulevaisuudessa, mitä haasteita se tuokaan, Olavi Jokela päättää.

Kuva: SKAL Kuljetusyritys 2019 -palkinnon luovutustilaisuus. Kuvassa vasemmalta Marja, Olavi ja Ville Jokela Kuljetus Leistilä Oy.

■ ammatillista perustutkintoa opiskelevia opiskelijoita
■ oppisopimusopiskelijoita
■ koko tutkintoa tai osatutkintoa suorittavia nuoria
■ koko tutkintoa, osatutkintoa tai toista tutkintoaan suorittavia aikuisia
■ sekä alalla toimineita, jatko-opintoja opiskelevia aikuisi

Haastattelu: Irmeli Kojonen
Kuva: Kuljetus Leistilä Oy

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.