Ammattikuljettaja

gray-asphalt-road-1731040

Koronavirus vaikuttanut merkittävästi liikennemääriin

Viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi näkyvät tällä hetkellä laajasti suomalaisten liikkumisessa ja liikennemäärissä.

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandin kokoamien tietojen mukaan lentoliikenteen supistumisen lisäksi myös tieliikenteen määrät ovat jo tuntuvasti alentuneet. Rautatie- ja meriliikenteessä junien ja alusten määrä on pysynyt tähän saakka kutakuinkin ennallaan. Rautateillä junien määrät alkavat vähitellen supistua 17.-19.3. välille ilmoitettujen peruutusten vuoksi.

Lentoliikenteessä laskeutumisten ja nousujen määrät vähenivät viikon loppua kohti Suomessa lähes viidenneksen normaalitilannetta alemmalle tasolle. Määrän ennakoidaan laskevan tulevina viikkoina selvästi tiukentuneiden maahantulosäännösten ja lentoyhtiöiden ilmoitusten seurauksena.

Tieliikenteessä Suomen hallituksen 12. maaliskuuta julkaisemat suositukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi heijastuivat liikennemääriin nopeasti. Tieliikenteenohjauksen (ITM Finland) kokoamien tietojen perusteella liikenne pääkaupunkiseudulla aleni perjantaina 13. maaliskuuta runsaat 10 prosenttia edelliseen perjantaihin verrattuna. Esimerkiksi Länsiväylän mittauspisteellä Hanasaaren kohdalla liikennemäärä oli perjantaina noin 17 prosenttia alhaisempi kuin viikkoa aiemmin.

”Suomalaiset ovat ottaneet tosissaan suositukset toimenpiteistä koronaviruksen ehkäisemiseksi. Lentoliikenteen rajoitusten ja matkustussuositusten noudattamisen lisäksi moni välttää myös arkiliikkumista, mikä näkyy mm. liikenteessä olevien autojen määrän vähenemisenä. Traffic Management Finlandin liikenteenohjaus maalla, merellä ja ilmassa pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että liikenne yhteiskunnan tärkeänä hermoverkkona toimii myös poikkeustilanteessa ja liikenteenohjauksen palveluita on saatavissa”, toteaa vaikuttavuusjohtaja Mikko Saariaho Traffic Management Finlandista.

Reaaliaikaista liikennetilannetietoa saa osoitteesta Liikennetilanne -palvelusta osoitteessa https://liikennetilanne.tmfg.fi tai Liikennetilanne-mobiilisovelluksesta.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Johanna Majamäki, johanna.majamaki@tmfg.fi, p. 040-843 1087.

Lue lisää ohjeistamme tartuntojen ehkäisemiseksi joukkoliikennevälineissä:
https://www.tmfg.fi/fi/uutiset/korona-ja-joukkoliikenne-huomioithan-nama-ohjeet

Liikenne- ja viestintäministeriön tietopaketti:
https://www.lvm.fi/-/liikenne-ja-viestintaministerion-tietopaketti-koronavirus-ja-liikenne-ja-viestintajarjestelma-1034724

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinby feather

Raskaanosat.fi banneri 140x250

ammattikuljettaja banneri

Lujakumi Banner 140x250

Akkupojat_Ammattikuljettaja_140x250pxArtboard 1

banneri NordLog Oy

Follis-Ammattiautoilijat-Banneri-2019

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com