Janne Pohjanen: Kuljetusala tulisi nähdä tuotantoketjun tärkeänä linkkinä

Pohjaset on kotimainen perheyritys, joka on 65-vuotisen historiansa aikana kasvanut mittavaksi konserniksi.

Siihen kuuluvien neljän yhtiön, Pohjaset Oy:n, Pohjaset Recycling Oy:n, Pohjaset Kiinteistöpalvelut Oy:n sekä Pohjaset Ab:n, liiketoiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön, jotka ovat logistiikkapalvelut, bioenergiapalvelut, kierrätyspalvelut ja tehdaspalvelut.

Toimitusjohtaja Janne Pohjanen on toisen polven yrittäjä. Hänellä on vaimo ja kolme lasta, joista vanhin on jo täysikäinen. Pohjaset Oy:n perusta luotiin vuonna 1956, jolloin Jannen isästä tuli yrittäjä. Perheeseen syntyi neljä poikaa ja neljä tytärtä. Jannen kaikki veljekset, Kari, Risto ja Raimo, tulivat yhtiön toimintaan mukaan 1970- luvulla ja osaomistajiksi 1980-luvun alkupuolella.

Vanhimmat veljet vetivät yhtiötä pitkään 1990-luvulta aina 2010-luvulle asti, ja vähän ylikin. Esimerkiksi Jannen isoveli, Raimo Pohjanen, oli yhtiön toimitusjohtajana 20 vuotta.
Janne kertoo pohtineensa nuorempana välillä paljonkin uravalintaansa, sillä erilaiset urheiluharrastukset jääkiekon, kaukalopallon ja salibandyn parissa kiinnostivat häntä enemmän.

Janne suuntasi kuitenkin isänsä kannustamana kauppakouluun. Tämä uskoi, että siitä olisi enemmän tulevaisuudessa hyötyä yhtiölle kuin Jannen siihen asti pohtimasta kuljetusalan koulutuksesta. Näin työura sitten armeijan jälkeen alkoikin yhtiössä vuonna 1998. Loppupeleissä ratkaisu lähteä perheyritykseen töihin oli luonteva.

– Sen sijaan en oikeastaan koskaan ajatellut toimivani yhtiössä toimitusjohtajana – tavallaan se tuli veljessarjan nuorimpana ja yhtiön silloinen tilanne huomioiden eteeni. Ikäeroa kun vanhempiin veljeksiin on kuitenkin jonkin verran, hän toteaa.

Käänteentekevä päivä yhtiön historiassa

Tällä hetkellä yhtiön pääomistajia ovat Jannen ohella hänen veljenpoikansa, Jani, Petri, Tomi ja Ville Pohjanen. Pohjaset Oy:ssä alkoivat puhaltaa uudet tuulet, kun hallituksen puheenjohtajaksi saatiin uusi, yhtiön ulkopuolinen mies, Seppo Laine. Sen myötä organisaatiota lähdettiin vuonna 2013 laittamaan täysin uuteen asentoon.

– Käytännössä siihen asti Raimon ollessa vielä toimitusjohtajana yhtiössä mentiin ehkä hyvinkin perinteisellä perheyrityksen mallilla eteenpäin. Seppoon tutustuttuani hän evästi minua kuitenkin organisaatiouudistukseen, Janne huomauttaa.

Jannelle rakennettiin polku ja vuosi 2014 meni lähes kokonaan opiskeluiden parissa, johon kuului myös liikkeenjohdon ja englannin kielen opiskelua Britanniassa.
Organisaatiouudistusta Janne pitää tärkeänä ja käänteentekevänä askeleena yhtiön historiassa. Hän muistaa aina päivän, jolloin yhtiössä kokoonnuttiin koko henkilöstön voimin infotilaisuuteen.

– Se oli eräänlainen lähtölaukaus muutokselle, jonka jälkeen meidän huippuosaajamme ja ammattilaisemme, eli tämä henkilöstömme, on tehnyt arjessa töitä sitoutuneesti yhdessä sovittujen pelisääntöjen ja tavoitteiden eteen. Tässäkin haluan käyttää tilanteen hyväksi ja osoittaa erityiskiitosta työntekijöillemme. Ilman heitä emme olisi tässä, ja pyrimmekin jatkuvasti osoittamaan arvostusta koko joukkoamme kohtaan!
Paikalla oli tuolloin noin 70 henkilöä ja tilaisuudessa käytiin tarkoin ja avoimesti läpi yhtiön tilanne.

– Organisaatio koki ison muutoksen. Laitoimme osakassopimukset ja yhtiöjärjestykset uusiksi. Sen myötä minusta tuli toimitusjohtaja ja pääsin vuoden 2015 alussa aloittamaan puhtaalta pöydältä. Pääsin konkreettisesti pohtimaan rauhassa niitä askeleita, joita yhtiössä ryhdyttäisiin toteuttamaan, hän kertoo.

Muutos oli perusteellinen. Yhtiön toimintoja alettiin johtaa organisaation vakanssien kautta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, ettei omistajuus tuo yhtään lisävaltaa arjessa, vaan vastuut ja valtuudet määräytyvät organisaation position mukaisesti.

– Tähän liittyy täysin ulkopuolinen hallitus, joka uskaltaa ns. nostaa kissan pöydälle ja on itse asiassa äärimmäisen tärkeä, että homma uudella tavalla näin toimii. Kuukausittain pidettävien hallituksen kokousten kautta tarkistetaan aina lyhyesti, missä mennään ja pyritään käyttämään enemmän aikaa siihen, mitä tehdään pitkällä aikavälillä ja huolehditaan yhdessä siitä, että toimimme arjessa luodun strategiamme mukaan, hän valottaa.

Janne Pohjanen vertaa kuljetusyrityksen toimintaa joukkuepeliin. Jos ihminen tuntee, että kanssapelaaja arvostaa häntä ja itse arvostaa samoin tätä, on helppoa laittaa itsensä likoon.
– Yhteyden ja luottamuksen merkitystä ei pidä aliarvioida, sillä kun se säilyy, mennään mittavistakin haasteista läpi rohkeasti, hän huomauttaa.


Arvosta, pyri kuuntelemaan ja pidä mitä lupaat

Konsernissa on Jannen mukaan tärkeää se, että jokainen, onpa hän sitten auton- tai koneenkuljettaja, palkanlaskija, liiketoimintayksikön päällikkö tai työnjohtaja, ymmärtää oman työnsä merkityksen ja arvon. Johdon tehtävänä on viestiä siitä, että jokaisen työpanoksella on isosti painoarvoa kokonaisuudessa. Tämän sisäistäminen luo puitteet menestykselle.

Janne vertaa kuljetusyrityksen toimintaa joukkuepeliin. Jos ihminen tuntee, että kanssapelaaja arvostaa häntä ja itse arvostaa samoin tätä, on helppoa laittaa itsensä likoon.

– Yhteyden ja luottamuksen merkitystä ei pidä aliarvioida, sillä kun se säilyy, mennään mittavistakin haasteista läpi rohkeasti tai ainakin niihin silloin suhtaudutaan oikein.
Onpa kyse sitten asiakkaista tai henkilökunnasta, lupaukset on tehty lunastettaviksi.
Kun tilanne vaatii, on kyettävä katsomaan myös peiliin. Ja tunnustettava itselleen missä on menty metsään – otettava opiksi ja suunnattava sitten katse eteenpäin taas kohti uusia haasteita. Tämän vuoksi hyvän keskusteluyhteyden ja työilmapiirin eteen pitää tehdä töitä. Esimies on sitä varten, että hänen puoleensa voi kääntyä. Kun se kupla on kerran puhkaistu, asioista voi myös puhua.

– Minulle voi esimerkiksi koska tahansa soittaa tai laittaa viestiä, jos joku kokee sen tarpeelliseksi, hän huomauttaa.

Tätä nykyä yhtiössä on esimerkiksi mahdollisuus hankkia sähköpolkupyörä henkilöstöetuna. Esitys siihen tuli Jannelle Intranetin kautta eräältä työntekijältä. Tämä oli tehnyt perusteellisen pohjaselvityksen hankkeen haitoista ja hyödyistä, ja ehdotti yhtiön johdolle, että se panostaisi työhyvinvointiin tällaisella työsuhde-edulla.

Moni Pohjaset Oy:n työntekijöistä asuu kohtuumatkan päässä asemapaikoiltaan, jolloin sähköpyörä on oiva vaihtoehto työmatkojen kulkemiseen. Samalla ihminen saa päivän happihyppelyn työmatkansa aikana, eikä tule myöskään kalliita polttoainekuluja.

– Tämän tyyppisessä tilanteessa yhtiön johto voi toki miettiä pelkästään kustannuksia. Tai sitten tässä voi nähdä järkevän mahdollisuuden kannustaa työntekijöitä oman työhyvinvointinsa parantamiseen ja sitä kautta palkitsemiseen. On iso asia, että joku henkilöstön jäsen näkee vaivaa laatiakseen esityksen, halunaan edistää yhteistä työhyvinvointiamme. Ajattelin, että tällainen investointi auttaa henkilöstöä voimaan paremmin ja ammentamaan voimia arkeen, hän sanoo.

Mallia urheilumaailmasta

Osakeyhtiö toimii liiketoiminnan periaattein. Jotta henkilöstöön voi panostaa, pitää samalla huolehtia, että toiminta on kannattavaa. Yhtiössä tehdään säännöllisesti työtyytyväisyyskyselyitä ja niiden vastausprosentti on korkea. Jannen mukaan se kertoo siitä, että ihmiset haluavat rohkeasti kehittää työtään.

– Arvostamme henkilöstöämme ja sen pitää myös näkyä arjessa, sillä sen kautta syntyy sitä henkistä pääomaa, joka ruokkii luottamusta.

Yhtiön strategia pohjautuu siihen, että pyritään tuottamaan asiakkaille jokaisen liiketoimintayksikön kautta palveluita ja yhdistämällä sitä kautta yhtiön voimavarat sekä osaaminen.

– Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme varsin laajan, tehokkaan ja oikein aikataulutetun kokonaisuuden. Tästä olemme saaneet asiakkailtamme hyvää palautetta ja se on parantanut yhtiömme kilpailukykyä, Janne kertoo.

Työntekijöiden arvostus näkyy arjessa ainakin siten, että esimerkiksi työturvallisuuden parantamiseksi tehdään määrätietoisesti töitä. Työ on luonteeltaan hyvin fyysistä, ja vuosittain havainnoidaan yli 800 tilannetta.

– Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa. Työtapaturmien taajuus on tämän ansiosta trendinä pudonnut ja on tällä hetkellä vain neljä, hän kertoo. Tänä vuonna on sattunut yksi lievä tapaturma.

Työturvallisuuden samoin kuin työhyvinvoinnin kehittäminen pohjaa oikeille pelisäännöille, kuten jääkiekkokin nojaa omiin sääntöihinsä. Janne seuraa edelleen urheilumaailman uutisia, ja yhtiö toimiikin kumppanuudessa myös Oulun Kärppien kanssa. Sen parissa voi tutustua moniin mielenkiintoisiin tarinoihin henkilöistä, jotka ovat luoneet uraa ja menestyneet urheilun parissa.

– Tällaisten ihmisten haastatteluja seuraa mielellään, sillä hekin pyörittävät organisaatiota, jonka talousvastuu ja muut vastuut ovat selkeät, samoin yhdessä tekeminen. Ei mikään joukkue mene vain voitosta voittoon, vaan aina tulee niitä vastoinkäymisiä, ja siitä saa hyviä vertauksia arkeen, hän teroittaa.

Janne onkin pannut työssään merkille, että niille ihmisille jotka ovat olleet mukana ryhmätoiminnassa, on luontevinta sitoutua puhaltamaan yhteen hiileen.
Menestyksen avain on laadukas tekeminen, joka pohjaa terveeseen tasapainoon työn, läheisten ja oman ajan välillä.

– Samalla luotamme siihen, että itse kukin pitää huolta itsestään, ja tarvittaessa annetaan ja otetaan vastaan tukea myös toiselta.

Työntekijöiden viihtyvyys ja sitoutuminen lähtevät arjen pienistä asioista

Osaavat tekijät ovat yhtiön tärkeimpiä resursseja ja niinpä Pohjaset Oy:ssä pyritään huolehtimaan tällä hetkellä reilun 120 henkilön kapasiteetista parhaalla mahdollisella tavalla. Se nivoutuu arjen tasolle. Ensimmäisenä on edellä mainittu työturvallisuus. Toisena on toimiva ja mielellään uudehko kalusto.

– Esimerkiksi kuljetuspuolella meidän vanhimmat päivittäisessä käytössä olevat ajoneuvomme ovat noin kaksi vuotta vanhoja, Janne valottaa.

Kolmantena on laadun ohella myös hyvän ilmapiirin vaaliminen. Kun toiminnalle asetettavat työ- ja laatutavoitteet ovat tiukat, on samalla kuunneltava herkällä korvalla henkilöstön tuntoja ja tulokulman on oltava rakentava.

– Työpaikalla pitää viihtyä. Hyvä yhteishenki ja huumorin vaaliminen hyvässä mielessä auttavat arjessa, hän toteaa.

Kaikessa tässä korostuvat viestimisen taidot. Jos halutaan vaalia pitkäaikaisia työsuhteita, on muistettava, että hyvä kello kauas kuuluu.

– Yhtiömme huippuosaajat huolehtivat osaltaan siitä, että kun joukkoon tarvitaan lisää väkeä, myös löydämme hyviä persoonia, joista sitten tarvittaessa koulutamme yhdessä osaajia.  Esimerkiksi nyt kun meillä alkaa vuoden vaihteessa uusia urakoita, löysimme noin 15 henkilön tiimin ilman isoja rekrytointitoimia.

– Ja kun jo nyt tiedän, että kesällä 2023 ja vuonna 2024 tulemme tarvitsemaan jälleen lisää henkilöstöä, on tehtävä entistä enemmän töitä työhyvinvoinnin eteen, jotta ihmiset kokisivat joukkueemme houkuttelevana. Kaikki lähtee niistä vallitsevista arvoista ja tietyistä eduista, joita pystymme TES:n lisäksi tarjoamaan henkilöstöllemme, kuten esimerkiksi laajat työterveyspalvelut, polkupyöräetu ja kulttuuri- ja liikuntaetukortti, hän toteaa.

Yhtiö saa säännöllisesti työhakemuksia meiliinsä ja niistä valikoimalla löytyi tälläkin kertaa tarvittava kokoonpano. Yhtiön työntekijämäärä nousee seuraavan vuoden aikana 150 henkilöön.

Hyvällä talvikunnossapidolla pienennettäisiin merkittävästi polttoaineenkulutusta

Tällä hetkellä kuljetusala toimii kovassa puristuksessa, ja elämme vaativia aikoja. Kustannusrakenteesta huolehtiminen on entistä tärkeämpää kalustoinvestointeja mietittäessä. Pohjaset haluaa olla mukana muutoksessa, kun ajoneuvoteknologia menee eteenpäin. Kalustoa on uusittu tiuhaan tahtiin, jotta se vastaisi ympäristövaatimuksia. Kaluston ennakoiva huolto on myös tärkeää.

Kuljetusala pitäisi Janne Pohjasen mukaan nähdä pikemminkin eri tuotantoketjujen tärkeänä osana ja linkkinä kuin erillisenä päästöjä tuottavana sektorina.

– Suomen maantieteellinen sijainti sekä pitkät välimatka asettavat omat haasteensa. Kansainvälisestä kilpailukyvystä huolehtiminen koko ketjussa olisikin tärkeää. Jos päästötoimet kohdistuvat vain kuljetuksen osuuteen koko toimitusketjussa, niin tilanne vaikeutuu entisestään. Jakeluvelvoite on tästä yksi esimerkki, hän huomauttaa.

Ympäristöarvot näyttelevät tärkeää roolia yhtiön toiminnassa. Pohjaset on selvittänyt viime vuodet aktiivisesti erilaisten kaasu- ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen tarjontaa, mutta 76-tonnisten parissa ei edelleenkään ole pystytty vielä kehittämään tällaista teknologiaa. Sellainen edellyttäisi myös riittävästi kaasutankkauspisteitä.

Valtiovallan alati kiristyneet toimet dieselkäyttöisten ajoneuvojen suhteen näyttäytyvät tässä valossa jossain määrin kohtuuttomina. Useissa Euroopan maissa käytössä olevaa ammattidieseliä ei ole myöskään Suomessa edelleenkään saatu käyttöön, vaikka sen toteuttaminen ei lakiteknisesti ole mitenkään vaikeata. Janne Pohjanen toivookin päättäjiltä nyt pontevia ratkaisuja kilpailukykymme turvaamiseksi.

– Mitä tulee vastuullisuuteen, hyvällä teiden talvikunnossapidolla voitaisiin pienentää merkittävästi polttoaineenkulutusta. Erityisen tärkeää on kuitenkin kiinnittää valtiovallan puolelta huomiota siihen, että kun perheelliset ihmiset ajavat tuolla talvipimeillä lumen ja jään keskellä, nämä henkilöt saisivat tehdä työnsä turvallisissa olosuhteissa. Meidän kaikkien hyväksihän tämä kuljetusala pitää pyörät pyörimässä, hän toteaa.

LAATIKKOON:

POHJASET-KONSERNI
■ Pohjaset on kasvava perheyritys. Kokonaisuudessaan Pohjaset-konsernin liikevaihto on reilu 20 miljoonaa euroa ja konsernissa työskentelee 120 henkilöä.
■ Konsernin toiminta-alue kattaa suuren osan Suomea ja Pohjois-Ruotsin. Toimipisteemme sijaitsevat Keminmaassa, Kemissä, Torniossa, Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Ruotsin Bodenissa.
■ Pohjaset-konserni on neljän yhtiön, Pohjaset Oy:n, Pohjaset Recycling Oy:n, Pohjaset Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Pohjaset Ab:n, muodostama kokonaisuus. Sen liiketoiminta on organisoitu neljään liiketoimintayksikköön, jotka ovat Bioenergiapalvelut, Kierrätyspalvelut, Logistiikkapalvelut ja Tehdaspalvelut.
■ Yrityksellä on käytössä laatu- ja ympäristöjärjestelmä SFS-EN ISO 9001:2015 ja SFS-EN ISO 14001:2015,  sekä turvallisuusosio SFS-EN ISO 45001:2018.

Lähde: Pohjaset.com

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.