Työturvallisuuskävelyllä sisälogistiikan yrityksissä

Pirita Niemi, kehittämispäällikkö, TTS Työtehoseura & Niina Sallinen, Tki-Asiantuntija, LAB-Ammattikorkeakoulu; Safeinlog-hanke, projektisuunnittelija

TTS Työtehoseuran, Lapin Yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun (hallinnoija) SafeInLog-hanke keskittyy pk-yritysten
sisälogistiikan työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Työturvallisuuskävelyt, työelämän laadun mittaamiset ja seuranta sekä hyvinvointisafarit antavat kattavan kokonaiskuvan ja työkaluja toiminnan kehittämiseen.

SafeInLog – työturvallisuudesta tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan -hankkeen toimenpidekokonaisuus antaa osallistujayritykselle kokonaisvaltaisen kuvan sen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tilasta ja kehittämiskohteista sekä tarjoaa työkaluja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja tuottavuuden kehittämisen tueksi.

Työturvallisuuskävelyllä huomio keskittyy sisälogistiikan toimintaympäristöön Työtehoseuran Liikennepalveluiden sisä-
logistiikan asiantuntijat Sami Niskala ja Markku Sommelo ovat kartoittaneet SafeInLog-osallistujayritysten sisälogistii-
kan työturvallisuuden tilaa turvallisuuskävelyin Lapin, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueiden yrityksissä.

Työturvallisuuskävelylle osallistuu heidän lisäkseen aina yrityksen sisälogistiikasta vastaava johtaja tai työturvallisuuspäällikkö. Niskala ja Sommelo kertovat, että turvallisuuskävely alkaa jo paljon ennen yrityksen tontille saapumista yrityksen ennakkotietoihin tutustumisella. Varaston pohjakuvat, henkilöstön perehdytys- ja pelastussuunnitelma sekä selvitys henkilöstön saamista koulutuksista (kuten EA-, työturvallisuus- ja trukkikortit) antavat tietoa kohdeyrityksestä, sen suhtautumisesta sisälogistiikan työturvallisuuteen liittyviin toimintoihin ja merkityksestä yritykselle.

”Perustiedot ja dokumentaation ylläpitäminen kertoo yrityksen työturvallisuusosaamisesta, tietämyksestä ja jossain määrin myös resurssoinnista”, kertovat Sommelo ja Niskala.

Mitä tarkastuksen yhteydessä havainnoidaan?

Yrityksen alueelle tultaessa aloitetaan havaintojen tekeminen: millaista ohjeistusta on tarjolla vierailijoille eli henkilö- ja tavaraliikenteelle, onko rakennuksen ovet lukittuna vai voiko sisään kävellä vapaasti, löytyykö sisäänkäyntien läheisyydestä ohjeistusta tarvittavista suojavarusteista jne. Myös piha-alueen liikennejärjestelyt ja turvallisuus havainnoidaan silmämääräisesti. Joskus apuna käytetään dronea havaintojen ja erityisesti riskipaikkojen kartoitukseen.

Sisällä yrityksen tiloissa huomio kiinnittyy henkilöturvallisuuteen ja suojavarustukseen, yleiseen siisteyteen, kuormalavahyllystön kuntoon ja erilaisten työlaitteiden ja -koneiden kuntoon. Myös palosammuttimet ja nostolaitteet tarkastetaan. Turvallisuuskävelyn aikana pyritään myös aina haastattelemaan työntekijöitä, jotta syntyisi käsitys käytännön työntekemiseen liittyvistä haasteista.

Kohti tuottavampaa, turvallista ja hyvinvoivaa työyhteisöä

Turvallisuuskävely tuottaa yrityksille parannus- ja kehittämisehdotuksia, jotta yritys voi toimia entistä tuottavammin ja turvallisemmin. Oheistusta, opastusta ja neuvontaa annetaan esimerkiksi trukkien käyttöön, paloturvallisuusasioihin ja kuormalavahyllyjen rakenteisiin liittyen.

”Trukkien käyttöön tulee olla yrityksen antama kirjallinen lupa”, toteaa Niskala.

”Monissa yrityksissä ei olla tietoisia, että tällainen lupa tulee työntekijällä olla aina mukana trukkia käytettäessä”, hän lisää.

Myös trukkien latauspaikoissa havaitaan liian usein suuria työturvallisuuteen liittyviä riskejä. Trukkien latauspaikkoja koskevat tyypilliset riskit liittyvät latauslaitteen sijaintiin jossain muualla kuin tukevasti seinään kiinnitettynä, joka voi pahimmillaan aiheuttaa sähköisku- ja palovaaran. Tarkastuksissa saattaa myös käydä ilmi, että pakollisia korttikoulutuksia on päässyt vanhentumaan tai että läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisessa tai jälkikäsittelyssä on kehitettävää.

”Hankkeen aikana on tarkoitus toistaa turvallisuuskävelyt osallistujayrityksissä”, kertoo Sommelo.

Kahden turvallisuuskävelyn välillä hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä on käytössään raportti, johon havainnot ja kehittämiskohteet on koottu. Raportista käy myös ilmi yrityskohtaiset toimenpiteet, joiden avulla työturvallisuutta on mahdollista kehittää.

SafeInLog – työturvallisuudella tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan (2020–2022)
◆ Tavoite: parannetaan yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta kehittämällä sisälogistiikan työturvallisuutta ja työhyvinvointia
◆ Toimenpiteet: toteutetaan kolmiosainen toimintakokonaisuus mukana oleville pk-yrityksille Lapissa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla
◆ Tuloksia: mm. sisälogistiikan virtuaalinen työturvallisuusopas ja toimintamalli työturvallisuuden edistämiseen
◆ Toteuttajat: yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin Yliopisto ja TTS Työtehoseura
◆ Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, STM

Lisätietoja: https://safeinlog.fi/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.