Drivalia Lease Finlandin HR-kysely: Työsuhdeautoilun suosio pysynyt vakaana

  • Drivalia Lease Finland kysyi huhtikuussa yritysten HR-päättäjiltä autoedun merkityksestä ja tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 66 HR-päättäjää.
  • Lähes 70 prosenttia yritysten HR-päättäjistä kertoo työsuhdeautoedun suosion pysyneen ennallaan ja osittain jopa kasvaneen työntekijöiden keskuudessa.
  • Drivalia Lease Finlandin kyselytutkimuksen mukaan yritykset haluavat tarjota autoedun työntekijöilleen kilpailuedun säilyttämiseksi ja henkilöstön sitouttamiseksi

 

Espoo, 20. toukokuuta, 2024

Drivalia Lease Finlandin kyselytutkimuksen mukaan työsuhdeautojen ja varsinkin täyssähköautojen veroetuuksien ja kannustimien jatkon epävarmuus loivat epävarmuutta myös yritysten autohankintoihin. Hallituksen kehysriihen päätös täyssähköisten työsuhdeautojen verotuen jatkamisesta vuoden 2029 loppuun asti on otettu yrityksissä tyytyväisinä vastaan.

– Sähköautot ovat tuoneet yritysautoilijoille ja myös yrityksille uudenlaisia kysymyksiä ratkottavaksi ja halusimme tutkia, millaisena suomalaisten yritysten HR-päättäjät näkevät aiheen nyt ja myös mitkä asiat heidän pöydällään aiheuttavat päänvaivaa, Drivalia Lease Finlandin Commercial Director Vesa Kalske kertoo.

Kyselyn mukaan lähes 80 prosentilla yrityksissä kaikilla tai suurimmalla osalla työsuhdeautoon oikeutetuista työntekijöistä autoetu on osa kokonaispalkkaa eli auton verotusarvolla on suoraviivainen merkitys auton valinnassa. Yli 68 prosenttia vastaajista kertoo, että autoedun suosio työntekijöiden keskuudessa on pysynyt ennallaan tai sen merkitys on kasvanut.

– Autoedun merkitys työsuhde-etuna on säilyttänyt asemansa merkittävänä etuna eivätkä työsuhdepolkupyörien lisääntyminen ja muut uudet liikkumispalvelut ole syöneet työsuhdeautoilun merkitystä. Vastauksista käy muun muassa ilmi, että sähköautot ja niihin liittyvät verotusedut ovat lisänneet kiinnostusta työsuhdeautoiluun, Kalske sanoo.

 

Autoetu auttaa rekrytoinnissa ja sitouttamisessa

Kalske muistuttaa, että vaikka verkkotapaamiset ja muut yhteydenpidon muodot ovat vähentäneet kasvokkain tapaamisia, on työsuhdehenkilöauto tarpeen esimerkiksi myynti- ja asiakastyössä. Vastaajista kolmasosa ilmoittikin ensisijaiseksi syyksi työsuhdeauton tarjoamiselle sen, että autoa tarvitaan työtehtävän hoitamiseen. Myös Drivalia Lease Finlandissa kannustetaan työntekijöitä henkilökohtaisiin tapaamisiin etätapaamisten ohessa.

Drivalia Lease Finlandin Head of Corporate Business Tiina Märijärvi kertoo, että keskeisimmät syyt autoedun tarjoamiseen yrityksissä ovat työsuhdeauton tärkeys avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. Yksi tärkeä syy on myös yrityksen kilpailukyvyn säilyttäminen muihin alan yrityksiin verrattuna. Hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni palkan osana olevan kattavan autoedun avulla.

– Henkilöstö-, ympäristö- ja kustannustekijöillä on kaikilla jonkinlainen rooli yritysten autopolitiikoissa, mutta näiden painoarvo vaihtelee. Kyselyn mukaan suurin painoarvo on kustannusten optimoinnilla, seuraavaksi nousee henkilöstönäkökulma ja kilpailukyky muihin yrityksiin nähden ja kolmantena ympäristövastuu, kuten päästöjen vähentäminen. Avoimista vastauksista voi päätellä, että ympäristövastuullisuus tulee jatkossa korostumaan. Jo nyt yrityksen ympäristötavoitteet näkyvät joko vahvasti tai jonkin verran autopolitiikassa 88 prosentilla vastaajista, Märijärvi toteaa.

 

Sähköautojen lataus on otettu osaksi autopolitiikkaa

Työsuhdeautoilun haasteena nähdään sähköautojen latauksen järjestäminen, ja lataus onkin otettu osaksi yrityksen autopolitiikkaa. Yli 55 prosenttia yrityksistä mahdollistaa kotilatauslaitteen hankkimisen auton lisävarusteeksi. Noin 14 prosenttia yrityksistä kirjaa autopolitiikassaan kotilatauslaitteen pakolliseksi varusteeksi ja saman verran yrityksiä myöntää ainoastaan käyttöedun sähköautoille.

– Työsuhdeautojen muuttuminen täyssähköautoiksi tai ladattaviksi hybrideiksi on ollut muutos myös verottajalle, kun leasingsopimuksiin on tullut mukaan latausvaihtoehtoja ja veroetuuksia. Olemme leasingyrityksenä tehneet yhteistyötä verottajan kanssa ja kertoneet käytännön esimerkkien kautta, minkälaisiin asioihin verottajalta odotetaan linjauksia ja minkälaisia asioita yritykset joutuvat latausasioiden tiimoilta etunäkökulmasta ratkomaan, Märijärvi selventää.

Inflaation vaikutukset näkyvät myös yrityksissä autoilun kustannuksissa. Kalskeen mukaan 60 prosenttia vastaajista kertoo, että kustannusten alentamiseen on painetta.

– Työsuhdeautoilun palvelukokonaisuus muodostuu monista tekijöistä. Meidän tehtävämme on pitää asiakkaamme ajan tasalla verottajan ja hallituksen tekemistä muutoksista ja neuvoa kustannustehokkaissa valinnoissa. Emme oleta, että asiakkaamme seuraavat alan nopeastikin vaihtuvia asioita, me olemme sitä varten. Osana palveluamme etsimme asiakkaalle optimaalisia ratkaisuja ja säästökohteita autoilun kustannuksissa. Jo sillä saadaan paljon aikaiseksi, kun valitaan oikean kokoinen ja tyyppinen auto oikeaan käyttöön ja optimoidaan autojen pitoaika, Kalske tiivistää.

Drivalia Lease Finlandin asiakasyritysten HR-vastaaville tekemän kyselyn tulokset julkistettiin viime viikolla Strategy Talk -tapahtumassa Helsingissä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 66 HR-päättäjää.

 

Lisätietoja:

Kaisa Tiira-Vahala, kaisa.tiira-vahala@drivalia.com, +358 40 154 3836

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.