A.  Kaajaluoma Oy – varmaa toimitusta jo 70 vuoden ajan

Jukka Kaajaluoma on toisen polven yrittäjä ja toimii kuljetuspäällikkönä A. Kaajaluoma Oy:ssä.

Kappaletavarakuljetuksissa tilanne vaihtelee päivittäin, toiset päivät ovat hiljaisempia, toiset hektisempiä. Määrien ennustaminen on mahdotonta, ja tilanteen näkee oikeastaan vasta aamulla avatessaan koneen.

– Hoidamme Hyvinkään ympäristön kuljetuksia akselilla Hyvinkää-Nurmijärvi-Loppi-Hausjärvi, hän toteaa.

A. Kaajaluoma Oy on perheyritys, jonka historian aikana kuljetusalalla on ehtinyt tapahtua paljon. Jukan isän, Armas Kaajaluoman aloittaman yrityksen juuret ulottuvat sotien jälkeiseen aikaan, jolloin Armas ryhtyi hoitamaan maansiirtoa. Haasteet olivat valtavat, ja kaikesta oli pulaa, mutta Armas näki kuljetusalan tarjoamat mahdollisuudet sodasta toipuvassa maassa.

Perheyritys vei mukanaan
Tätä nykyä perheyhtiötä luotsaavat veljekset Jukka ja Erkki, joista jälkimmäinen hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä. Jukka Kaajaluoma on ollut yrityksessä mukana 1980-luvun alusta lähtien ja ikääkin on kertynyt reilut 60 vuotta.

– Faija sai liikenneluvan jo vuonna 1949. Meitä oli kolme veljestä ja minä olen heistä nuorin. Ikäeroa vanhempiin veljiini oli reilut 10 vuotta. Molemmat heistä olivat alkuun 1960–1970-luvulla mukana kuljetustoiminnassa, mutta toinen päätyi sittemmin kirjapainoalalle.  Nyt hän on jo edesmennyt, ja teki sillä alalla pitkän työuran.

Jukka Kaajaluoma muistelee sukupolvenvaihdoksen tapahtuneen yhtiössä heillä kohtuullisen aikaisin. Nuorena miehenä Jukka etsi omaa polkuaan, kunnes vuonna 1982 hän palasi armeijasta.

– Vanhempi veljeni oli siinä vaiheessa ollut yhtiön palveluksessa jo kymmenisen vuotta, eli kaikki ei suinkaan ollut enää isävainajan hallussa, hän kertoo ja jatkaa.

– Faijan terveys kuitenkin rakoili ja hän oli tuolloin jo huonossa kunnossa. Olin isän kanssa matkalla työmaalle, kun hän sanoi, ettei hän enää lähde sinne, mene sinä. Ja niinhän siinä kävi, että otin sen viestikapulan vastaan, hän toteaa.

Tänä päivänä perheyrityksessä on mukana jo kolmatta sukupolvea, Jukan molemmat pojat sekä yksi Erkin poika.

Suomalaisella peräänantamattomuudella eteenpäin
Jukka Kaajaluoma on nähnyt niin surullisenkuuluisan 1990-luvun laman, kuin myöhemmät maailmaa ravistelleet talouskriisit, ja tuntenut niiden vaikutukset. Kuljetusalalla kilpailu on kovaa ja Suomessa kannattavuus tiukilla.  Kaikesta on kuitenkin selvitty suomalaisella peräänantamattomuudella.

– Ja tokihan niitä muutoksia on matkan varrella riittänyt. Jossain vaiheessa ajettiin aika paljon noita metalliteollisuuden kuljetuksia, lähinnä raaka-ainesyöttejä, hän kertoo.

Ne alkoivat jo 1970-luvulla, mutta 2010-luvulle tultaessa niistä jouduttiin luopumaan kilpailutuksen myötä. Tuossa vaiheessa kalustoa oli 37 kappaletta, tänä päivänä sen määrä on vähentynyt 27:ään. Yritys työllistää yhteensä 55 henkeä.

Ennen liikennepalveluiden vapautumista liikenneluvan saaminen ja toiminnan laajentaminen merkitsi yrityskauppoja. Niinpä A. Kaajaluoma Oy osti vuosien varrella useampiakin kuljetusliikkeitä ja ryhtyi tekemään ajoa Rautaruukille. Sen jälkeen mukaan kuvioihin tulivat Eurooppaan suuntautuneet ajot ja myöhemmin vielä Venäjälle. Toiminta on vaihdellut aina tilanteen mukaan ja kaikenlaista on siten tullut kokeiltua.

– 1990-luvulla alkanut Venäjän liikenne oli piristysruiske, jolla päästiin taas hyvän matkaa eteenpäin, hän kertoo.

Yhtiön historian isompia virstanpylväitä ovat olleet maansiirtotöistä tavaraliikenteeseen siirtyminen 1960-luvun lopulla, samoin kuin 1970-luvun metalliteollisuuden kuljetukset. Vaikka vuosikymmenten aikana on jokin työ mennyt, aina on löydetty muuta tilalle, ja päästy näin eteenpäin.

– Ehkä isoin päätös oli kuitenkin se, että perustettiin linjaliikenne välille Hyvinkää-Turku. Tuolloinhan piti määritellä, että mitä teitä pitkin ajetaan. Tämä loi suuntaviivat yhtiön myöhemmälle kehitykselle, Jukka pohtii.

Keskisuuren yrityksen on sopeuduttava
Maailma on muuttunut, mutta A. Kaajaluoma Oy hoitaa edelleen kappaletavaraliikennettä, kuten se on tehnyt 1960-luvulta lähtien. Nyt reitti kulkee etupäässä Hyvinkään ja Vantaan väliä. Markkina-alue on ruuhka-Suomea, karkeasti ottaen 200–300 km säteellä Hyvinkään toimipisteestä.  99 prosenttia liikevaihdosta tulee tätä nykyä kotimaankuljetuksista.

Ensimmäinen yhteistyökumppani oli Kaukorahti Oy ja Turun Rahtiasema. Rahtiaseman pääomistajana oli tuolloin Kuljetusliike Saari. Muutaman yrityskaupan jälkeen se päätyi DB Schenkerin omistukseen, ja siinä toiminnassa A. Kaajaluoma Oy on edelleen mukana, ja haluaa kehittää palvelujaan edelleen.

– Tässä kuljetusalan murroksessa kortit kääntyivät meidän yhtiömme kohdalla niin, että ajamme tänään alihankkijana kahden eri ketjun omia osuuksia, Jukka kertoo.

Yhtiö hoitaa DB Schenkerin ja Moveren ajoja, joista edellinen on suurin yhteistyökumppani. Lisäksi on muita satunnaisempia kuljetuksia. Yksi auto ajaa esimerkiksi tällä hetkellä DHL:lle Ruotsin liikennettä.

– Tilanne on se, että tällaisen keskisuuren kuljetusliikkeen on vaikeata saada koko maata koskevia sopimuksia ilman yhteistyökumppaneita. Isoja kokonaisuuksia hallitakseen yhtiön kokoa olisi pitänyt kasvattaa julmetusti, hän puntaroi.

Mitat, painot ja digitalisaatio
Kuljetusalalla on tapahtunut paljon muutoksia vuosikymmenten aikana. Mitat ja painot ovat vaihtuneet ja digitalisaatio on mukana arjessa. Näistä jälkimmäinen on tuonut mukanaan useita helpotuksia, kun on reaaliaikaiset yhteydet kuljettajiin ja asiakkaisiin, ja digikortista saa vieläpä suoraan tiedot palkanlaskennan tueksi.

Kappaletavaraketjuissa kolliseuranta sujuu tätä nykyä viivakoodeilla, ja tavaran liikkumista pystytään seuraamaan oikea- aikaisesti. Tämäkin on ollut iso askel. Painojen ja mittojen muutokset ovat kuitenkin aiheuttaneet alan yrittäjille monessa kohtaa isoja kustannuksia.

– Muistan vielä ajan, kun leveydet olivat 2.60 m, ja sitten yhtäkkiä se ei käynytkään vaan kalustoa piti kaventaa. Varsinkin avonaisen kaluston kohdalla se tuntui hölmöläisen hommalta, Jukka Kaajaluoma huomauttaa.

Viimeisin muutos, jossa yhdistelmien mittoja pidennettiin 34.5 metriin, ei myöskään saa hänen ehdotonta tukeaan.

– Kyllähän se asettaa omat haasteensa kaluston hankinnalle, kun ei sellaista ole tällä hetkellä missään muualla kuin Suomessa. Eurooppalaisia ei jaksa kiinnostaa tehdä Suomen pienille markkinoille tämän kokoista kalustoa, hän sanoo.

Isompaan volyymiin siirtyminen on silti eittämätön tosiasia, jota asiakkaatkin vaativat. Se ei hänen mukaansa ole kuitenkaan aina johdonmukaista.

– Täällä tehdään pitkiä perävaunuja tai laitetaan erikoisvarusteluin kaksi puoliperävaunua peräkkäin. Pitkä puolikas sopii toki määrätyntyyppisiin kuljetuksiin. Sen sijaan meille, jotka hoidamme jakelua, se ei ole toimivin vaihtoehto, hän toteaa.

Suomen kantatiestö on myös tätä nykyä kovilla, eivätkä kaikki tieosuudet kestä pidemmässä juoksussa 76-tonnisia kuljetuksia. Kun tiestön määrärahat eivät näytä suurenevan eikä tieverkoston kunnostaminen ole valtiovallan prioriteettilistalla ensimmäisten joukossa, ei tilanteeseen ole luvassa mitään pikaista helpotusta.

– Kuljetusalan toimijan näkökulmasta tiestön kestävyys on iso huolenaihe. Eivät kaikki ihmiset asu pääteiden varrella. Jollakin pelillä se eristysvillakin pitää saada kuljetettua mökkitien päähän, hän tuumaa.

Nuorta väkeä töihin ammattikoulun avulla
A. Kaajaluoma Oy:n henkilökunnan vanhimmat työsuhteet ovat 1980-luvulta ja monet näistä työntekijöistä lähestyvät jo eläkeikää. Kappaletavaratoimituksissa ammattikuljettajan työ on kuitenkin jonkin verran fyysistä ja siksi vanhemmille työntekijöille on pyritty löytämään hieman toisenlaisia tehtäviä.  Suurin osa henkilöstöstä on silti suhteellisen nuoria.

– Teemme yhteistyötä paikallisen ammattioppilaitoksen, HYRIA:n, kanssa. Olemme pyrkineet järjestämään meillä aina kun mahdollista, nuorille työharjoittelupaikkoja, ja sitä kautta on avautunut mahdollisuus myös palkata heitä tänne töihin, Jukka kuvailee.

Konsepti on toiminut toistaiseksi hyvin, vaikka tietenkin toki tällaisessa konseptissa on omat riskinsä.

– Toisaalta harjoitteluaikana pääsee tutustumaan ihmiseen ja näkee esimerkiksi sen miten innostunut asenne tällä on. Ja parhaalle tekijälle haluaa mielellään järjestää työpaikan, hän toteaa.

Monelle nuorelle kyse on ensimmäisestä vakituisesta työstä. Osa on pidempään, osa taas hakeutuu muutaman vuoden jälkeen alalla muihin töihin tai vaihtaa kokonaan alaa.

– Yhteistyö ammattioppilaitoksen kanssa on ollut meille merkittävä resurssi, jonka avulla olemme pystyneet rekrytoimaan hyvää väkeä, hän summaa.
Koronapandemia näkyy yhtiön päivittäisessä työssä maskien käyttämisenä asiakaskohtaamisissa samoin kuin tehostuneena hygieniana. Toisaalta pandemia on rajoituksineen myös vauhdittanut verkkokauppaa entisestään, ja nostanut kappaletavaratoimitusten määriä.  Kuluttajat tilaavat paljon netistä ja joku sen tavaran joutuu toimittamaan joko noutopisteelle tai tuomaan asiakkaan ovelle.

– Ketjujen kohdalla voidaan nähdä että pienlähetysten määrät ovat selkeässä kasvussa, hän huomauttaa.

Kesälle tultaessa A. Kaajaluoma Oy:n työtilanne näyttää hyvältä. Jukka Kaajaluoma toivoo, että koronatilanne rauhoittuisi pian, ja että pahemmilta takaiskuilta vältyttäisiin.  Se olisi koko Suomen työtilanteen kannalta paras.

Kuvassa vasemmalta oikealle Joonas, Jani, Jukka ja Erkki Kaajaluoma. Taustalla näkyy muotokuva Jukan ja Erkin isästä Armas Kaajaluomasta.

Ahkeran ajomiehen askelissa

Hyvinkääläisen perheyrityksen tarina alkaa vuodesta 1949, jolloin Armas Kaajaluoma loi maansiirtoajossa pohjaa nykyiselle kuljetusliikkeelle.

Toiminta laajeni pikkuhiljaa ja 1963 Kaajaluoma aloitti teräksen kuljetuksen Vuoksenniska Oy:lle. Tämän myötä vuosikymmenten aikana autojen kyljissä komeili sellaisten asiakkaiden nimiä kuten Aspo Oy, Tallberg Oy, Valtameri Oy ja Asva Oy, sekä myöhemmin, vuosien ajan Rautaruukki Oyj.

1960-luvun alussa Kaajaluoma teki toisen aluevaltauksen aloittamalla kappaletavaran linjaliikennöinnin Hyvinkään ja Turun välillä. Maansiirtoajosta hän oli luopunut jo aiemmin, ja pian toiminta laajeni myös rakennuseristeiden sopimuskuljetuksiin. Teräksen, kappaletavaran ja rakennuseristeiden kuljetuksista tuli nyt A. Kaajaluoma Oy:n päätoimialat.

Kuljetusmäärien lisääntyessä Kaajaluoma kasvoi tasaisesti lisäämällä kalustoa ja henkilöstöä. Kommandiittiyhtiö muuttui osakeyhtiöksi ja kuljetusliike laajeni entisestään yritysostoin vuosina 1981, 1992 ja 1999.

Vuonna 1985 Armas siirtyi pitkän uran jälkeen viettämään ansaittuja eläkepäiviä ja luovutti ohjakset yrityksessä silloin jo pidempään työskennelleille pojilleen, Erkille ja Jukalle. Toisen polven veljeksistä myös Pekka toimi osakkaana, mutta teki kuitenkin oman päivätyönsä kirjapainoalalla.

Tänä päivänä mies ja auto -tyylisesti aloittanut yritys työllistää 55 henkilöä ja kalustoa on 27 ajoneuvon verran. Ja edelleen iso A kuljetusliikkeen nimessä muistuttaa ahkerasta ajomiehestä, joka tuttujen kesken tunnettiin nimellä Apa.

Lähde: Kaajaluoma.com

Kuva Wilke-merkkisestä kuorma-autosta 1960-luvulta.

Haastattelu: Irmeli Kojonen
Kuvat: A. Kaajaluoma Oy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.